Hantverk

Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller i yrkesutövning. ”Handens kunskap” säger man ibland för att benämna den skicklighet som kommer av lång erfarenhet, och inte alltid låter sig beskrivas i ord. Det handlar också om sinnenas förmåga att avgöra kvalitet, mått, färdighetsgrad eller hur en rörelse bäst utförs.

 • ”Sillakassa” tillverkad genom bastabinne. Foto: Vänersborgs museum (CC BY).

  Bastabinne i Ödenäs

  21 augusti 2014

  I Ödenäs i Västergötland utövas ännu hantverkstekniken bastabinne. Med bast från gran binds kassar och andra föremål.

 • Nykomponerad finnväv av Annika Andersson. Väverska är Lisbeth Granberg. Hemslöjden 100 år – Nordiska museet 2012. Foto: Susanne Harrysson.

  Bohuslänsk dubbelväv (finnväv)

  17 januari 2019

  Den bohuslänska dubbelväven är en vävteknik som i olika former förekommit i Sverige sedan medeltiden.

 • Dräkter från Vingåker och Österåker, Sörmland. Ur boken

  Folkdräkter

  14 januari 2019

  Folkdräkter som symbol för lokal och nationell identitet har använts i Sverige i omkring 400 år.

 • Franskpolering och cellulosalack

  4 december 2014

  Franskpoleringen blev i början av 1800-talet den viktigaste metoden för ytbehandling av möbler och stränginstrument i Sverige.

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  I fäbodkulturen ingår kunskaper om djur och natur, om skogsbete, bebyggelse, mat, berättelser, seder och bruk, redskap och musik.

 • Glahålskaffe

  9 februari 2023

  Glahålskaffe är ett uttryck för ett fenomen inom vävning och innebär att man tar en fikapaus i anslutning till att arbetet med väven börjar leda mot ...

 • Glashantverk

  17 maj 2016

  Glashantverk är konsten att tillverka föremål av glas. Hantverket har överförts mellan generationer av hantverkare, som genom tiderna successivt utve...

 • Här framträder en kurdisk dansgrupp. Foto: Jonatan Werring.

  Hammarkullekarnevalen

  14 maj 2020

  Karnevalen i Hammarkullen är ett årligen återkommande evenemang med rötter i olika delar av världen.

 • Arbete i handskmakeri år 1924. Foto: Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

  Handskmakeri

  18 maj 2015

  Ett specialiserat yrke där tekniker, material, yrkestermer och tillverkningsmoment har sina rötter i en fransk yrkestradition.

 • Hantverksmässig malning av mjöl

  15 september 2021

  Runt om i Sverige finns flera kvarnar som fortfarande är i bruk. Det hantverksmässigt malda mjölet görs ofta på lokalt odlad säd, i många fall lantso...

 • Krona tillverkad i hår. Foto: Anna Sparr.

  Hårarbete

  15 december 2022

  Ett hårarbete är ett smycke tillverkat av hår. Konsten var mycket utbredd i Europa och Amerika under stora delar av 1800-talet.

 • Sikfiske i Tornedalen.

  Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar.

 • Foto: Föreningen Allmogebåtar.

  Klinkteknik – båtbyggnad

  17 januari 2017

  Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. I delar av Sveriges kustland håller man ännu fast vid den gamla tekn...

 • Mjölkbunke tillverkad i trä. Runt laggkärl med tio stavar, samt två utanpåliggande vidjor. Foto: Teddy Hallingström/Skansen (CC BY-SA).

  Laggning av träkärl

  24 september 2014

  Laggning är en gammal teknik för att tillverka träkärl – de äldsta fynden i Norden är runt tvåtusen år gamla.

 • Henrik Renberg och hans son Jan-Olof vittjar nättingredskapen i Piteälven uppströms Arnemark den 3 oktober 2013. Rottingkassarna är av samma typ som tidigare använts i Umeälven. Foto: Kjell Sjöberg.

  Nejonögonfiske

  24 augusti 2020

  Att fiska nejonögon med speciella tinor är en mycket gammal tradition.

 • Nyckelharpa

  Nyckelharpa

  21 augusti 2014

  Nyckelharpan har tillverkats och spelats i Sverige i obruten tradition åtminstone sedan 1600-talet.

 • Spelövning med deltagarna på Nordiska psalmodikonförbundets årsmöte i Karlshamn år 2022. Foto: Johan Skog.

  Psalmodikon

  23 november 2020

  Psalmodikon är ett stränginstrument som var mycket vanligt i stora delar av Sverige i under 1800-talet och som har fått ett nyväckt intresse under de...

 • Bild från Lottas Garfveri i Sigtuna. Foto: Håkan Olsen.

  Skinnberedning/garvning

  17 februari 2020

  Skinnberedning/garvning är kunskapen om hur man tillvaratar skinnet från ett djur och bearbetar det så att det blir ett hållbart, tåligt och mjukt ma...

 • Tjärbränning i Ardre år 2017.

  Sojdesbränning

  2 juli 2022

  Den gotländska tjärtraditionen är en del av en nordisk tradition. Tjärbränningen sker i tjärdalar, sojden.

 • Stickning

  9 mars 2021

  Stickning är en textil hantverkstradition där man skapar mjuka, värmande plagg, exempelvis tröjor, vantar och sockor.

 • Äldre trasmattor. Trasmattor kallades förr alnamattor eftersom de var en aln bred och sju alnar långa.

  Trasmattor

  6 mars 2018

  I 150 år har trasmattan lyckats behålla sin ställning som en älskad och handvävd textil.

 • Ett par tumvantar slätstickade i tvåändsstickning av mörkbrunt ullgarn. Foto: Elisabeth Eriksson/Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

  Tvåändsstickning

  16 april 2021

  Tvåändsstickning är en stickningsteknik med anor från 1500-talet, där båda ändarna av ett garnnystan används samtidigt.

 • Bild från en film om vadmalstillverkning på Skansen. Klicka på bilden för att se hela filmen.

  Vadmalstillverkning

  19 augusti 2019

  Vadmal är ett ylletyg som bearbetats genom stampning eller valkning.

 • Knyppeldyna skänkt till Nordiska museet år 1937. Foto: Lilian Blomdahl-Vadasz/Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

  Vadstenaknyppling

  12 september 2018

  Knyppling är en form av flätning av trådar för tillverkning av spets med hjälp av så kallade knyppelpinnar runt vilka trådarna är lindade.

 • Träbåtsvarvet Hälleviksstrands varv på Orust. Foto: Gunnel Ilonen/Sjöhistoriska museet (CC BY).

  Varvskompetens träskrov

  26 september 2014

  Kompetensen att reparera och underhålla större träfartyg innehas i dag endast av ett fåtal företag och privatpersoner.

 • Ångfartyget S/S Saxaren i Stockholms skärgård år 1963. Foto: Arne Sundström/Sjöhistoriska museet.

  Ångfartygstrafik

  21 oktober 2014

  I Sverige finns ovanligt många ångfartyg bevarade. De flesta drivs av ideella föreningar.