Hantverk

Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller i yrkesutövning. ”Handens kunskap” säger man ibland för att benämna den skicklighet som kommer av lång erfarenhet, och inte alltid låter sig beskrivas i ord. Det handlar också om sinnenas förmåga att avgöra kvalitet, mått, färdighetsgrad eller hur en rörelse bäst utförs.

 • ”Sillakassa” tillverkad genom bastabinne. Foto: Vänersborgs museum (CC BY).

  Bastabinne i Ödenäs

  21 augusti 2014

  I Ödenäs i Västergötland utövas ännu hantverkstekniken bastabinne. Med bast från gran binds kassar och andra föremål.

 • Binge

  30 maj 2024

  Binge är en sticktradition som utvecklades redan på 1600-talet i Halland. Historiskt innefattade binge alla typer av stickning men i dag är det tvåfä...

 • Nykomponerad finnväv av Annika Andersson. Väverska är Lisbeth Granberg. Hemslöjden 100 år – Nordiska museet 2012. Foto: Susanne Harrysson.

  Bohuslänsk dubbelväv (finnväv)

  17 januari 2019

  Den bohuslänska dubbelväven är en vävteknik som i olika former förekommit i Sverige sedan medeltiden.

 • Delsbosöm

  30 maj 2024

  Delsbosöm är en broderiteknik där mönstret byggs med mallar som kombineras på olika sätt. De broderade motiven utgörs ofta av broderade slingor med b...

 • Flamskvävning

  30 maj 2024

  Flamskvävning är en variant av gobelängvävning som är särskilt förknippad med Skåne. Vävningen ger en textil med något kantigt mönster. Flamskvävnade...

 • Dräkter från Vingåker och Österåker, Sörmland. Ur boken

  Folkdräkter

  14 januari 2019

  Folkdräkter som symbol för lokal och nationell identitet har använts i Sverige i omkring 400 år.

 • Franskpolering och cellulosalack

  4 december 2014

  Franskpoleringen blev i början av 1800-talet den viktigaste metoden för ytbehandling av möbler och stränginstrument i Sverige.

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  I fäbodkulturen ingår kunskaper om djur och natur, om skogsbete, bebyggelse, mat, berättelser, seder och bruk, redskap och musik.

 • Glahålskaffe

  9 februari 2023

  Glahålskaffe är ett uttryck för ett fenomen inom vävning och innebär att man tar en fikapaus i anslutning till att arbetet med väven börjar leda mot ...

 • Glashantverk

  17 maj 2016

  Glashantverk är konsten att tillverka föremål av glas. Hantverket har överförts mellan generationer av hantverkare, som genom tiderna successivt utve...

 • Här framträder en kurdisk dansgrupp. Foto: Jonatan Werring.

  Hammarkullekarnevalen

  14 maj 2020

  Karnevalen i Hammarkullen är ett årligen återkommande evenemang med rötter i olika delar av världen.

 • Arbete i handskmakeri år 1924. Foto: Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

  Handskmakeri

  18 maj 2015

  Ett specialiserat yrke där tekniker, material, yrkestermer och tillverkningsmoment har sina rötter i en fransk yrkestradition.

 • Hantverksmässig malning av mjöl

  15 september 2021

  Runt om i Sverige finns flera kvarnar som fortfarande är i bruk. Det hantverksmässigt malda mjölet görs ofta på lokalt odlad säd, i många fall lantso...

 • Krona tillverkad i hår. Foto: Anna Sparr.

  Hårarbete

  15 december 2022

  Ett hårarbete är ett smycke tillverkat av hår. Konsten var mycket utbredd i Europa och Amerika under stora delar av 1800-talet.

 • Sikfiske i Tornedalen.

  Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar.

 • Hälsinglands schablonmåleri

  30 maj 2024

  Hälsinglands schablonmåleri är en målningsteknik för att dekorera bonader, väggar och föremål. Målningarna får sitt speciella utseende genom mönster ...

 • Foto: Föreningen Allmogebåtar.

  Klinkteknik – båtbyggnad

  17 januari 2017

  Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. I delar av Sveriges kustland håller man ännu fast vid den gamla tekn...

 • Knyppeldyna skänkt till Nordiska museet år 1937. Foto: Lilian Blomdahl-Vadasz/Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

  Knyppling

  30 maj 2024

  Knyppling är en form av flätning av trådar för tillverkning av spets med hjälp av så kallade knyppelpinnar runt vilka trådarna är lindade. Traditione...

 • Knyta rya

  30 maj 2024

  Rya är en sorts vävteknik med gamla anor. Ofta används tekniken för att tillverka mattor, bonader eller kuddar, gärna i ull. Föremål i rya har växlat...

 • Korgtraditioner och korgtillverkning

  30 maj 2024

  Korg är ett övergripande namn på olika kärl och ämbar som traditionellt sammanflätats eller bundits ihop av naturmaterial. I Sverige förekommer korgt...

 • Mjölkbunke tillverkad i trä. Runt laggkärl med tio stavar, samt två utanpåliggande vidjor. Foto: Teddy Hallingström/Skansen (CC BY-SA).

  Laggning av träkärl

  24 september 2014

  Laggning är en gammal teknik för att tillverka träkärl – de äldsta fynden i Norden är runt tvåtusen år gamla.

 • Henrik Renberg och hans son Jan-Olof vittjar nättingredskapen i Piteälven uppströms Arnemark den 3 oktober 2013. Rottingkassarna är av samma typ som tidigare använts i Umeälven. Foto: Kjell Sjöberg.

  Nejonögonfiske

  24 augusti 2020

  Att fiska nejonögon med speciella tinor är en mycket gammal tradition.

 • Nyckelharpa

  Nyckelharpa

  21 augusti 2014

  Nyckelharpan har tillverkats och spelats i Sverige i obruten tradition åtminstone sedan 1600-talet.

 • Spelövning med deltagarna på Nordiska psalmodikonförbundets årsmöte i Karlshamn år 2022. Foto: Johan Skog.

  Psalmodikon

  23 november 2020

  Psalmodikon är ett stränginstrument som var mycket vanligt i stora delar av Sverige i under 1800-talet och som har fått ett nyväckt intresse under de...

 • Bild från Lottas Garfveri i Sigtuna. Foto: Håkan Olsen.

  Skinnberedning/garvning

  17 februari 2020

  Skinnberedning/garvning är kunskapen om hur man tillvaratar skinnet från ett djur och bearbetar det så att det blir ett hållbart, tåligt och mjukt ma...

 • Tjärbränning i Ardre år 2017.

  Sojdesbränning

  2 juli 2022

  Den gotländska tjärtraditionen är en del av en nordisk tradition. Tjärbränningen sker i tjärdalar, sojden.

 • Spånfågeltäljning

  30 maj 2024

  Spånfågeln är en figur som täljs fram i trä. Med enbart kniv täljs tunna spån som sedan viks ut för att bilda både vingpennor och stjärt på fågeln.

 • Stickning

  9 mars 2021

  Stickning är en textil hantverkstradition där man skapar mjuka, värmande plagg, exempelvis tröjor, vantar och sockor.