Välkommen!

Levande kulturarv är Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det handlar om traditioner, sedvänjor, färdigheter, uttryck och kunskaper som förs vidare mellan människor. Alla kan vara med och synliggöra kulturarvet, stärka dess förutsättningar och inspirera till att hålla det levande.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Dela ditt kulturarv med fler – skicka ett förslag till Sveriges förteckning!

Nu öppnar Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv för nya förslag – skicka in ditt senast den 31 oktober.

Immateriella kulturarv är sådant vi gör, alltså traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor: Till exempel högtider, muntligt berättande, hantverk, maträtter, musik, dans och umgängesformer.

Från förteckningen

Nyheter

Evenemang