Flamskvävning

Flamskvävning är en variant av gobelängvävning som är särskilt förknippad med Skåne. Vävningen ger en textil med något kantigt mönster. Flamskvävnaderna är ofta vävda i klara färger och vanliga motiv är människor, blommor och djur.

Geografiskt läge: Skåne

Foto av händer som arbetar med färggranna trådar i en vävstol.

Flamskvävaren arbetar med ett tecknat mönster att följa, som är fastsatt bakom varpen, och väver med avigsidan mot sig. Foto: Kalle Forss

Flamskvävning är en skånsk variant av gobelängvävning och den vävs i en upprättstående vävstol, där väverskan eller vävaren sitter framför på en pall. Inslaget plockas upp på en stående varp, med ett tecknat mönster att följa fastsatt bakom varpen och man väver med avigsidan mot sig.

Eftersom flamsken vävs med glesare varptäthet än klassiska gobelänger, går det inte att uppnå samma detaljrikedom, vilket medför att mönstret framstår som aningen kantigt. Trots detta är ofta flamskvävnaderna fulla av människor, blommor och djur. Djuren kan vara verkliga men likaväl hämtade från mytologi eller folktro, såsom enhörningar eller bäckahästen. En och annan exotisk papegoja smyger sig också in. Färgerna är till stor del klara växtfärgade grundfärger för att under senare halvan av 1800-talet övergå till syntetfärger, fortfarande i samma färgskala.

Kunskaperna i flamskvävning fördes till Danmark och Skåne någon gång under 1500-talet av vävare från Flandern. Benämningen flamsk hade från början betydelsen ”från Flandern” eller ”tillverkat av person från Flandern”, men kom så småningom att beteckna själva tekniken. Flamskvävning i Sverige är traditionellt mest förknippat med Skåne, främst i ett stråk från trakterna kring Malmö och Lund och söderut till slätten kring Trelleborg.

Foto på en färggrann kudde vävd i flamskvävnadsteknik.

Flamskvävnadernas färggranna mönster har ett något kantigt utseende och är ofta fulla av människor, blommor och djur. Foto: Kalle Forss

Beskrivning

Foto på vävstol med pågående flamskvävnad, färggranna trådar sticker ut åt alla håll.

Flamskvävning är en skånsk variant av gobelängvävning och den vävs i en upprättstående vävstol. Foto: Kalle Forss

Traditionellt utfördes flamskvävningen i en upprättstående vävstol som endast användes för detta ändamål. Under 1970-talet konstruerades en mindre vävram som kan användas på ett bord och tar mindre plats. Den är dessutom lättare att ta med sig, vilket är fördelaktigt för exempelvis kursdeltagare som vill lära sig tekniken.

Varpen består av lingarn och inslaget av ullgarn. Bakom varpen placeras ett spegelvänt pappersmönster. Detta eftersom man väver med den blivande textilens avigsida mot sig. Mönstret vävs genom att inslagsgarnet plockas in i varpen. Ofta är garnet samlat i små härvor, så kallade fingerdockor, en för varje färgfält. Det kan även nystas på små träpinnar eller lite ihoprullat papper. Inslaget behöver inte gå vinkelrätt mot varpen utan kan även läggas på snedden. Varpen packas sedan samman med hjälp av en gobelängpinne av trä, ben eller metall. Längre tillbaka användes ibland även en järnkam.

Mönstret byggs upp genom att man väver på flera ställen samtidigt. Detta för att de olika mönsterfälten i varpriktningen ska gå in i varandra så att det bildas en tandning i varpriktningen. I annat fall hade det bildats ett hål mellan mönsterfälten, som i Kelim. Ofta vävdes kuddar eller åkdynor i denna teknik, men det finns även exempel på större föremål såsom sängtäcken och bänklängder.

Historik

Foto på en flamskvävd textil bredvid en ritning som varit mönsterförlaga.

Flamskvävnad tar lång tid att väva och inte så många behärskar tekniken. Foto: Kalle Forss

I äldre böcker berättas att tekniken gobelängvävning, som är det officiella namnet, eller flamsk, som är det lokala namnet, fördes hit under 1500-talet av kringvandrande vävare och gesäller från Flandern, som i sina mönstermappar hade förlagor till gobelängvävning. Dessa vävare anlitades av kungahusen och adeln i Sverige och Danmark, för att väva stora gobelänger, så kallade tapeter, till slottens salar och uppdatera dem till ett kontinentalt mode. Från början anses benämningen flamsk ha betytt ”från Flandern” eller ”tillverkat av person från Flandern”. Så småningom kom det att beteckna själva tekniken.

Skåne var fram till 1658 danskt. I det danska kungahuset och bland adeln i Skåne ser man i bouppteckningar att det under 1500-talet fanns gott om textilier i vad man kallade flamsk vävning. Även hos borgerskapet i och utanför Malmö, Lund, Helsingborg och Simrishamn tillverkades dynor, bänklängder och täcken i tekniken.

Tekniken har en lång historia och förekommer efter Kristi födelse i Koptiska vävnader i Egypten. I Orienten blomstrade den under medeltiden och under 1300-talet etablerade den sig i Frankrike. Därifrån sprids den till Flandern.

Från 1750 finns flamsken i skånsk allmogemiljö. När vävarna inte längre kan få sin försörjning genom att väva till borgerskapet, flyttar man sitt levebröd till landsbygden och den välbärgade bondebefolkningen. Samtidigt ändrar tekniken karaktär och övergår från en sirlig mönsterteckning till en rustik textil med enkla mönsterformer i klara, starka färger. Den övergår också från att vara ett manligt yrke till att bli en kvinnlig hemslöjd, som framförallt vävde praktföremål till sin egen eller barnens hemgift.

Flamsken är högst skattad bland de skånska konstvävnadsteknikerna, först av allmogen som ägde textilierna, av väverskorna och senare av hemslöjdsföreningarna i Skåne som har varit verksamma sedan 1905. Även idag värderas flamskvävnader i original högre än andra textilier av auktionshus, konsthistoriker och samlare. Tekniken tar lång tid att väva och inte särskilt många personer behärskar den. Flamsken är sällsynt, tids- och arbetskrävande vilket gör den exklusiv, då som nu.

Foto på färggrann textil vävd i flamskvävnadsteknik.

Flamskvävnader i original värderas högt av auktionshus, konsthistoriker och samlare. Foto: Kalle Forss

Främjande och vidareförande

När Malmöhus läns Hemslöjdsförening bildades 1905 satsade man bland annat på flamskvävningen genom att tillhandahålla mönster, garner och annat material, och så har det varit sedan dess. Flamskvävningen fick ett uppsving under 1960- och 70-talen då kursverksamheten inom Hemslöjden och olika studieförbund var stor, och det introducerades många nya mönster. Under perioder när intresset har varit lägre har enstaka personer hållit fast vid tekniken och uppnått mycket stor skicklighet. När sedan intresset har vänt uppåt igen har dessa fungerat som kursledare och därigenom kunnat få en viss inkomst av hantverket.

Under början av 2020-talet har Hemslöjden återigen sett ett ökat intresse och flera kurser anordnas nu årligen av Skånes Hemslöjdsförbund. Nya vävmönster tas fram efter gamla förlagor. Material och mönster finns att tillgå och äldre skriftliga teknikhandledningar uppdateras. Även om många kursdeltagare är äldre så finns det även intresse bland yngre att lära sig tekniken. Intresset för tekniken sprids även till textila utbildningar som exempelvis Capellagården.

Litteratur och länkar

Litteratur

Ernst Fischer (1962), Flamskvävnader i Skåne. Bokförlaget Corona.


Ernst Fischer och Gertrud Ingers (1966), Flamskvävnad: Flemish weaving. Ica-förlaget. Västerås.


Gertrud Ingers (1975), Gästgivardöttrarna i Everlöv: slöjd och bohag i en bondesläkt under 200 år. LT. Stockholm.


Kerstin Winther och Kristina Hansson (1994), Skånsk flamskvävnad: historik, uppsättning, vävning, montering. Hemslöjden i Malmöhus län. Landskrona.


Malmöhus läns hemslöjdsförening (1959), Handledning i Skånsk flamskvävnad.