Sametinget

Sametinget är expertmyndighet inom området samiskt immateriellt kulturarv.

Som många andra urfolk har samerna lyckats bevara, utveckla och hålla vår traditionella kunskap, och kulturarv, levande och starka på ett sätt vi sällan ser hos majoritetskulturer. Det samiska folket är därför rikt på levande traditioner. Några av dessa är den samiska berättartraditionen, den samiska slöjden, renskötseln, jakten, fisket och jojken. Samisk kultur och kulturarv måste ha en hållbar livsmiljö, en bärbar natur, och livskraftiga samiska näringar för att kunna utvecklas och hållas levande.

Tillsammans med sametingen i Norge och Finland har samtinget i Sverige bildat ett Samiskt Parlamentariskt råd (SPR). Genom SPR pågår sedan många år ett gemensamt arbete kring bland annat de gemensamma samiska levande traditionerna.

Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt politiskt parlament och en statlig myndighet, under Sveriges Regering. De har sitt huvudkontor i Kiruna, med kansli i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område. Deras övergripande uppdrag att arbeta för en levande samisk kultur. Den samiska kulturen och de samiska näringarna är tätt ihopkopplade och beroende av varandra. De vilar på samma grund av samisk traditionell kunskap och andra levande samiska kulturarv.

Kontakt

Postadress
Sametinget, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna

Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58, Giron/Kiruna

Kontakt
0980-780 30 (växel)
kansli@sametinget.se