Sametinget

Sametinget är expertmyndighet inom området samiskt immateriellt kulturarv.

Som många andra urfolk har samerna lyckats bevara, utveckla och hålla sin traditionella kunskap och sitt kulturarv, levande och starkt på ett sätt vi sällan ser hos majoritetskulturer. Den samiska kulturen är därför rik på levande traditioner. Några av dessa är den samiska berättartraditionen, den samiska slöjden, renskötseln, jakten, fisket och jojken. Samisk kultur och samiskt kulturarv är beroende av en hållbar livsmiljö, en bärkraftig natur och livskraftiga samiska näringar för att kunna bevaras och utvecklas.

Sametingen i Sverige, Norge och Finland har en samarbetsorganisation kallad Samiskt Parlamentariskt råd (SPR). Genom SPR pågår sedan många år ett gemensamt arbete kring bland annat de gemensamma samiska levande traditionerna.

Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt politiskt parlament och en statlig myndighet, under Sveriges Regering. Huvudkontoret finns i Kiruna, med kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur. Det övergripande uppdraget är att arbeta för en levande samisk kultur. Den samiska kulturen och de samiska näringarna är tätt ihopkopplade och beroende av varandra. De bygger på samisk traditionell kunskap och våra samiska kulturarv.

Kontakt

Postadress
Sametinget, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna

Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58, Giron/Kiruna

Kontakt
0980-780 30 (växel)
kansli@sametinget.se