Om Unescos konvention

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet kom till år 2003 och har som mål att främja och sprida kunskap om levande kulturarv.

  • Om konventionen

    Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet har som mål att främja och sprida kunskap om levande traditioner.

  • Internationell organisation

    Det internationella arbetet organiseras i generalförsamlingen och den mellanstatliga kommittén.

  • Internationella listor

    Unesco har två listor och ett register som uppmärksammar immateriella kulturarv från hela världen.