Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda levandekulturarv.se. Här hittar du information om tillgänglighet på webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från levandekulturarv.se i något annat format, till exempel som tillgänglig pdf, eller om du vill uppmärksamma oss på brister i webbplatsens tillgänglighet kan du meddela oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till levandekulturarv@isof.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det Länk till annan webbplats..

Teknisk information om tillgängligheten

Levandekulturarv.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats. och nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.. De brister som finns på webbplatsen beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att webbplatsen har brister i tillgängligheten, och vi arbetar för att rätta till de brister som finns. De nuvarande bristerna på webbplatsen finns framför allt inom de områden som beskrivs nedan.

Dokument

På levandetraditioner.se finns pdf-dokument som inte är helt tillgängliga. Det handlar framför allt om följande brister:

  • Saknade alt-texter till bilder.
  • Brutna hyperlänkar.
  • Felaktig formatering i rubriker och texter.

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten i våra pdf:er. Vårt mål är att alla dokument publicerade efter den 23 september 2018 ska uppfylla lagkraven senast den 31 december 2024.

Så jobbar vi med tillgänglighet på webben

Vi strävar efter att hålla en hög nivå på tillgängligheten vad gäller innehåll, design och teknik på levandekulturarv.se. Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, och tillgängligheten ska stå i fokus både i det löpande arbetet och i kommande utveckling.

Kontroll av tillgängligheten

Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en inbyggd tillgänglighetskontroll som hjälper oss när vi publicerar enskilda sidor. Vi använder också verktyget Siteimprove för att löpande kontrollera tillgängligheten, och uppmärksammas på brister som uppstår.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes i mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 7 mars 2023.