Konventionen i Sverige

Sverige skrev under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2011. Flera myndigheter, organisationer och föreningar deltar i arbetet med konventionen.

 • Sveriges arbete med konventionen

  Isof ansvarar för Sveriges arbete med konventionen och den nationella förteckningen Levande traditioner.

 • Om Sveriges förteckning

  Som medlemsstat har Sverige en nationell förteckning över immateriella kulturarv i landet.

 • Internationella nomineringar

  Sedan år 2017 har Sverige gjort tre nomineringar till Unescos internationella listor och register.

 • Expertnoder

  Sveriges expertnoder består av ett nätverk av utövare, ideella föreningar, forskare och kulturarvsinstitutioner.

 • NGO:er

  I Sverige finns två antagna NGO:er, alltså icke-statliga organisationer som är en formell del av det nationella och internationella konventionsarbetet.

 • Samrådsgruppen

  I organisationen som skapats kring konventionsarbetet i Sverige ingår också en samrådsgrupp.

 • Svenska Unescorådet

  Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.

 • Internationella nätverk

  Här hittar du information om några av de internationella samarbeten som Sverige ingår i.