Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med webbplatsen Levande kulturarv och med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i Sverige.

Har du frågor eller synpunkter runt konventionsarbetet i Sverige eller webbplatsen Levande kulturarv? Kontakta oss gärna via formuläret nedan eller på e-post levandekulturarv@isof.se!
Om vi ska kunna besvara din fråga behöver du ange din e-postadress.

Kontakta expertnoderna

Vill du komma i kontakt direkt med någon av expertnoderna? Här hittar du deras kontaktuppgifter:

Nordiska Museet

Marie Steinrud
marie.steinrud@nordiskamuseet.se

Institutet för språk och folkminnen

Susanne Nylund Skog
susanne.nylund.skog@isof.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se

Riksantikvarieämbetet

Maria Adolfsson
maria.adolfsson@raa.se

Sametinget

09 80-780 30 (växel)
kansli@sametinget.se

Statens musikverk / Svenskt visarkiv

Sverker Hyltén-Cavallius
sverker.hylten-cavallius@musikverket.se