Vad är ett immateriellt kulturarv?

Immateriella kulturarv kan enkelt uttryckt vara traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor.