Delsbosöm

Delsbosöm är en broderiteknik där mönstret byggs med mallar som kombineras på olika sätt. De broderade motiven utgörs ofta av broderade slingor med blommor och blad. Tekniken är starkt förknippad med orten Delsbo i Hälsingland.

Geografiskt läge: Hälsingland, särskilt Delsbo med omnejd.

Foto på händer som broderar med kulört tråd.

Delsbosöm formas vanligen längs en slinga som ritas upp på tyget och de olika mönsterdelarna (blommor, kronor med mera) komponeras utmed slingan. Foto: Sandra Zachris Tors

Broderitekniken delsbosöm är särskilt förknippad med Hälsingland, framför allt orten Delsbo med omnejd. De broderade motiven utgörs ofta av broderade slingor med blommor och blad. Broderimönstren byggs med hjälp av mallar som kan kombineras på olika sätt. Rött är den vanligaste färgen att brodera med, men delsbosöm i blått, orange, rosa samt vitt på vitt (vitt garn på vitt tyg) har också förekommit.

Tekniken är väl känd i Delsbo och övriga Hälsingland som en lokal broderitradition, och den utövas av personer i lokalbefolkningen, främst kvinnor. Vissa utövare broderar för att sälja sina verk medan andra broderar för eget behov. Delsbosöm finns med som broderiteknik i skolslöjden i Hudiksvalls kommun. Tekniken har ett tydligt eget uttryck och är väl känd genom att de broderade föremålen fortfarande finns i många hem i form av gardiner, dukar och väggbonader.

Beskrivning

Foto på bord med saxar, trådar, och tygbitar med halvfärdiga broderier.

De broderade motiven i delsbosöm utgörs ofta av broderade slingor med blommor och blad. Foto: Stina Sarri

Delsbosöm sys på bomulls- eller linneväv, ofta med rött garn i bomull eller lin. Broderiet formas längs en slinga som ritas upp och de olika mönsterdelarna komponeras utmed slingan. En del broderier, till exempel hänglakan och gardinkappor, avslutas med en frans i rött och vitt.

Fransarna kan vara flätade eller knutna med kavel (runt en rund träpinne) och bildar då en tofs som kallas kläpp. Tofsarna kan knytas i en enkel rad men de kan också knytas och sys ihop i ett flätmönster som då kallas kläppfrans.

I dag finns fortfarande många som har kunskap om broderitekniken. De kan rita upp mönster och de vet vilka olika stygn som används. Stygnen är så kallad ensidig plattsöm, stjälkstygn och ibland tofssöm. Enkel plattsöm kallas i Delsbo också för långsöm. För broderiet behövs tyg, garn, nål, samt mönstermallar.

Historik

I Svenska Slöjdföreningens tidskrift år 1930 skriver hemslöjdskonsulenten och textilkonstnären Stina Rodenstam: ”Den under namn av delsbosöm kända sömnadsarten sys vanligen i rött, någon gång i blått och rött och kallas i Delsbo långsöm. Den sömnad som blivit så populär, synes ej ha så gamla anor.”

Enligt Rodenstams efterforskningar började delsbosömmen att användas någon gång i mitten av 1800-talet. Sömnadstekniken utformades av konsthantverkaren Brita Rudolphi och hennes systrar tillsammans med en prästdotter från trakten. Utmärkande för delsbosömmen var att stygnen ofta lades snett för att ge liv åt konturerna, de syddes ofta med lagd söm och mönsterkompositionen präglades av blomsterslingor eller andra motiv från växtriket, samt urnor, kronor och stjärnor. Broderandet kunde utföras både på fri hand, där mönstret komponerades ”direkt under nålen”, eller efter ett förutbestämt mönster.

Under början av 1900-talet samlades flickor och unga kvinnor i Delsbo i så kallade fredagsvakor där de bland annat broderade delsbosöm på sin hemgift, alltså de föremål som de skulle ta med sig till ett nytt hem när de gifte sig.

Foto på ett vitt textilstycke med broderade blomrankor i röd kulör.

Detta broderiprov med delsbosöm syddes på beställning, som exempel på det traditionella broderiet i Delsbotrakten. Foto: Nordiska museet/ CC BY-NC-ND

År 1963 genomfördes en inventering av broderade föremål i Delsbo socken på initiativ av Gävleborgs läns hemslöjdsförening (numera nedlagd). Antalet broderade textilier som hittades i hem och på gårdar visade sig vara väldigt stort, och omfattade föremål från mitten av 1800-talet fram till 1920. Dessa utgjorde grunden för en viktig dokumentation av delsbosömmens över hundraåriga tradition och utveckling i Delsbo. Broderierna visades även upp i en utställning på Forngården i Delsbo.

Vid inventeringen hittades mallar i papp, trä eller näver som hade använts för att rita upp mönstren på tyget. Genom att vika tyget delades det in i mindre delar och utifrån det komponerades broderierna. Mallarna hade varierade former som blommor, stjärnor, fåglar, rundlar, hjärtan, cirkelsegment till slingor, blomrankor och blad, korgar och kronor, alla i flera olika storlekar.

Främjande och vidareförande

Foto på ett pågående broderi med blommor och blad.

Stygnen i delsbosöm utgörs av ensidig plattsöm, stjälkstygn och ibland tofssöm. Foto: Sandra Zachris Tors

Delsbosöm infördes i skolslöjden vid Ede skola i Delsbo under 1930-talet och tekniken fanns med i slöjdundervisningen in på 1950-talet. Broderitekniken lärs fortfarande ut i slöjdundervisningen på skolor i Hudiksvalls kommun.

Idéer om utveckling av broderiet har provats. Till exempel tog Övre Hälsinglands hemslöjdsförening fram mönster i blått och rosa på vitt linne på 1920-talet, som avslutades med knypplade spetsar i samma färger, men dessa levde inte vidare. Sedan inventeringen på 1960-talet har Gävleborgs läns hemslöjdsförening arbetat fram ytterligare mönster till försäljning. På 1970-talet introducerades bland annat olika mönster under namnet ”Delsborosor”, med olika alternativ på såväl tyg som garn. Inte heller dessa levde vidare. I hemslöjdsbutiker i Hudiksvall kunde man även beställa mönster efter egna önskemål fram till tidigt 2000-tal. Numera går det att beställa färdiga mönster och uppritade mönsker efter önskemål via vissa garnbutiker online.

Över tid går det att se att en del mönster har blivit mer förenklade och stiliserade med färre mönsterdelar än vad som finns på det äldre broderiet. De är inte lika blomstriga och vegetativa som de tidiga mönstren. Den mest karakteristiska mönsterdelen numera är det som benämns delsborosen. Det finns några olika former men alla föreställer i grunden rosor.

Det finns en bok om delsbosöm skriven av Märta Brodén och tekniken omnämns även i ett flertal böcker om svenskt broderi. Det går även att hitta information om delsbosömmens teknik och historia på olika webbplatser, och på Youtube finns instruktionsfilmer där broderitekniken demonstreras.

Foto på ett bord med utlagda tygbitar med kulörta broderier och tryck i blommiga mönster.

Fotot är taget inom ramen för ett projekt arrangerat av Övre Hälsinglands hemslöjdsförening som handlar om att dekorera lektält med bland annat delsbobroderi. Foto: Sandra Zachris Tors

Delsbobroderi räknas till folkligt broderi och lärs ut bland annat på Västerbergs folkhögskolas broderikurser och på Sätergläntan-institutet för slöjd och hantverk. I Delsbo samlas kvinnor fortfarande och broderar tillsammans, men i mindre utsträckning än tidigare. Hembygdsföreningen i Delsbo samlar grupper för hantverk och där ingår också delsbosöm. De säljer även broderade föremål med delsbosöm och har en utställning med delsbosöm i sina lokaler. Det finns lokala hantverkare som säljer färdiga delsbobroderier med egna uppritade mönster.

Övre Hälsinglands hemslöjdsförening har ett pågående familjeprojekt där deltagarna tillsammans broderar på en tältduk på biblioteket i Delsbo. Tältduken dekoreras med inspiration av bland annat delsbosöm. Familjer med både barn och vuxna är med och broderar, med stöd av en handledare som finns på plats. Det finns även planer på att trycka upp gamla mönster för att sälja, och på så sätt inspirera fler att brodera delsbosöm.

Litteratur och länkar

Litteratur

Märta Brodén (1974), Delsbosöm: långsöm och tofssöm från Delsbo. LT. Stockholm

Anna-Maja Nylén (1969), Hemslöjd: den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut. H. Ohlsson. Lund.

Ingrid Eggimann-Jonsson (1998), Svenska broderier. Natur och kultur/LT. Stockholm.

Länkar

Delsbo Garn visar Delsbosöm Länk till annan webbplats., film på Youtube.

Sökord ”delsbosöm” på Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.se/search/?q=delsbos%C3%B6m Länk till annan webbplats.

Eva Carlborg, Delsbosöm Länk till annan webbplats.. Hemslöjdsguiden.