Håll kulturarvet levande

Här hittar du information, exempel och inspiration som handlar om bra sätt att föra kulturarvet vidare, att sätta det i rörelse och att hålla det levande.

  • Exempelbanken

    Här hittar du aktiviteter och projekt i Sverige som på olika sätt arbetar för att främja och föra vidare immateriellt kulturarv. Lär dig mer, delta eller inspireras till egna projekt!

  • Sök stöd och bidrag

    Det finns ett antal myndigheter och fonder som delar ut ekonomiska stöd och bidrag till immateriella kulturarv i Sverige.

  • Att främja och föra vidare

    I det svenska arbetet med konventionen återkommer ofta orden ”trygga”, ”främja” och ”vidareföra”. Men vad betyder och innebär de egentligen?