Högtider och ritualer

Här återfinns exempel som är knutna till högtider och ritualer av olika slag. Det kan vara livets eller årets högtider eller mer vardagliga ritualer. Det kan till exempel vara handlingar, festligheter, upptåg eller ceremonier som har symbolisk betydelse och markerar något särskilt.

 • Annandagsbandy

  30 maj 2024

  Annandagsbandy är en tradition inom idrotten bandy, där två lag med en historia av uppbyggd rivalitet möts på annandag jul. På traditionella bandyort...

 • Knutsmasso i Gimo år 2012. Foto: Marlene Hugoson/Isof.

  Knutsmasso

  28 februari 2015

  Knutsmasso uppmärksammas på olika sätt i olika delar av landet och även i utlandet, bland annat genom utklädningsupptåg. I Uppland har traditionen ut...

 • Kärlekslås

  2 februari 2017

  I många europeiska städer har det under 2010-talet blivit allt vanligare att kärlekspar låser fast ett hänglås som en symbol för evig kärlek.

 • Luciatåg på Skansen.

  Luciatåg

  19 februari 2016

  Luciafirandet kan innehålla en mängd olika inslag och består ofta av sång och musik och ett luciatåg.

 • Midsommarkarnevalen i Ramsberg

  21 april 2022

  Årligen på midsommardagen hålls en midsommarkarneval i bruksorten Ramsberg i Västmanland.

 • Uppslag i Mångkulturella almanackan 2021.

  Mångkulturella almanackan

  10 november 2020

  Mångkulturella almanackan sprider kunskap om firandet av högtider och minnesdagar i det mångkulturella Sverige och hur dessa förändras över tid.

 • Purim

  27 februari 2015

  Purim är en judisk högtid och tradition som firas på den fjortonde dagen i månaden Adar som brukar infalla i mars.

 • ”Halfvan går mina herrar”. Tuschteckning av J. J. Meijer (1833–1901) Privat ägo. Foto: Nordiska museet.

  Sjunga snapsvisor

  18 maj 2022

  Snapsvisan är en skålvisa och tillhör en av våra äldsta visgenrer.

 • Midsommardagen på Disagården, Uppsala 2010. Foto: Frida Gereonsson/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

  Sång och dans runt midsommarstången

  21 augusti 2014

  Sång, musik, dans och lek runt midsommarstången hör till sommarens traditioner över hela landet.

 • Vasilica

  8 mars 2018

  I Sverige firas vasilica framförallt av de romer som har kommit hit från Balkan.