Natur och världsbilder

Exempel på kunskaper, färdigheter, sedvänjor, tankemönster och trosföreställningar sprungna ur människors förhållande till naturen, och vår plats i världsalltet.

 • Allemansrätten

  17 januari 2018

  Allemansrätten är en gammal sedvanerätt med anor från medeltiden.

 • Björksav – tappning och tillredning

  2 maj 2022

  Björksav har alltid betraktats som en hälsobringande dryck, och den har druckits i alla länder där björken är vanlig.

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  I fäbodkulturen ingår kunskaper om djur och natur, om skogsbete, bebyggelse, mat, berättelser, seder och bruk, redskap och musik.

 • Sikfiske i Tornedalen.

  Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar.

 • Fynd i form av gamla gravar och hällristningar visar att hundar och människor levt och jagat tillsammans i tusentals år. Foto: Bror Jakobsson/Bohusläns museum (CC BY-NC-ND).

  Jakt med lös hund

  16 juni 2020

  Att jaga med lös hund har genom åren handlat om allt från överlevnad till fritidssyssla för överklassen.

 • Kallbadskulturen

  30 maj 2024

  Kalla bad har en lång historia i Sverige och andra nordiska länder. Badandet utövas i såväl kust- och skärgårdsområden som i insjöar. Sveriges många ...

 • Kunskaper om läkeväxter

  27 februari 2015

  Salva på ringblommor, älgörtste eller basilika mot insektsbett. Kunskaper om växters läkande effekter har en lång historia.

 • Blekinge skärgård.

  Laxsätt

  26 oktober 2016

  Laxsätt är ett strandnära fiske av lax med fasta redskap som bedrivs i skärgården utanför Mörrumsåns mynning.

 • Henrik Renberg och hans son Jan-Olof vittjar nättingredskapen i Piteälven uppströms Arnemark den 3 oktober 2013. Rottingkassarna är av samma typ som tidigare använts i Umeälven. Foto: Kjell Sjöberg.

  Nejonögonfiske

  24 augusti 2020

  Att fiska nejonögon med speciella tinor är en mycket gammal tradition.

 • Nyfångad nors från Arbogaån 2016. Foto: Ingvar Svanberg.

  Norsfiske/slomfiske

  9 april 2021

  Slomfiske är en folklig tradition som ännu samlar både fångstmän och åskådare.

 • Hommebåtar inväntar ålfiskesäsongens start i augusti. Foto: Ålakustens kulturarvsförening.

  Ålarvet på Ålakusten

  9 oktober 2015

  Traditioner och kunskaper innefattande muntligt berättande, byggnadstraditioner, båttyper och mattraditioner kopplade till ålfiske längs Skånes östku...

Lär dig mer om natur och världsbilder

Isof

Publikation: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv Länk till annan webbplats. (2014)

Nordiska museet

Kunskapsområde: Trädgårdsodling Länk till annan webbplats.