Kärlekslås

I många europeiska städer har det under 2010-talet blivit allt vanligare att kärlekspar låser fast ett hänglås som en symbol för evig kärlek. Kärlekslåset kan ses som en symbolisk kärleksritual, förstådd av de flesta kulturer.

Geografiskt läge: Hela landet

Hänglås fastlåsta på bro.

Kärlekslås på bro över Svartån i Västerås.

Traditionen att hänga upp ett kärlekslås kan betraktas som en symbolisk kärleksritual som förekommer i en mängd olika länder över hela världen. Under 2010-talet har traditionen spridits genom Europa och till Sverige. Den utövas främst bland unga och har framförallt vidareförts genom sociala medier. Traditionen kan kort beskrivas enligt följande: ett par hänger tillsammans upp ett hänglås på en offentlig plats varefter nyckeln kastas bort som en symbol för evig kärlek. Symboliken kan förstås av de flesta kulturer.

Att hänga ett kärlekslås en gammal sedvänja som förekommer på olika håll i världen och i olika kulturer. Troligt är dock att den började utövas i Asien där den förekommer vid olika tempel och heliga berg i syfte att uppnå god hälsa och trygghet. Traditionen sprids främst genom litteratur, film och sociala medier. På platser som är hårt belastade söker man numera begränsa utövandet.

Låst hänglås med initialer.

Beskrivning

På senare år har så kallade kärlekslås blivit vanliga såväl i Sverige som i Europa. Denna tradition går till på så vis att två personer, ett par, gemensamt hänger upp ett hänglås på en offentlig plats. Främst brukar det handla om broräcken eller andra stålkonstruktioner nära ett vattendrag. Efter att hänglåset satts fast kastas nyckeln i vattnet som en symbol för evig kärlek.

Låsen förekommer i en mängd olika färger och former. Främst handlar det dock om ”vanliga” hänglås med olika inskriptioner som namn, datum samt olika symboler som exempelvis hjärtan. Det finns numera även graverade hänglås vilka säljs med ändamålet att hängas upp som just kärlekslås.

Kärlekslåset är ett sätt att offentligt manifestera sin kärlek, en upplysning till omvärlden om evig kärlek. Oftast är det unga människor som hänger upp ett lås, och det förekommer att brudpar gör det på sin bröllopsdag. Traditionen är, med vissa variationer, vanligt förekommande i Europa och Asien, men även i Australien och Amerika. I Europa är det framförallt på broar som låsen återfinns, medan de i Asien även förekommer vid olika tempel och heliga berg.

Seden att hänga upp ett kärlekslås har ibland kommit att få negativa konsekvenser. Under en period överbelastades bron Pont des Arts av alla hänglås varför man tvingades ta bort låsen. Kärlekslåsen kan, liksom graffittin, även ses som ett problem och som störande inslag i stadsbilden. Såväl estetik och säkerhet kan därigenom utgöra aspekter av fenomenet.

Ordet kärlekslås valdes år 2010 in på Språkrådets nyordslista med beskrivningen: ”Hänglås som ett kärlekspar fäster på någon offentlig plats och låser, varefter nyckeln kastas bort; symboliserar evig kärlek”.

Hänglås.

Mängder av kärlekslås på en bro i Paris.

Historik

Att vilja befästa och manifestera sin kärlek är inte något nytt, det har gjorts av människor sedan långt tillbaka i tiden. Några exempel på detta kan vara att rista in sina initialer i ett träd, bära ringar eller göra matchande tatueringar.

Ritualen att hänga upp kärlekslås har sitt ursprung flera hundra år tillbaka i tiden och har funnits på olika håll i världen och i olika kulturer. Troligt är dock att traditionen startade i Asien. Ett exempel är det heliga berget Huangshan i östra Kina, där lås fästes i syfte att uppnå god hälsa och trygghet. I Kina är det numera vanligt att man i samband med bröllop befäster sin kärlek genom att hänga upp ett lås vid kinesiska muren, i hopp om att kärleken ska bestå lika länge som den.

I det antika Persien var traditionen att hänga upp hänglås också vanligt förekommande i olika religiösa sammanhang. Det förekom även att sjuka människor offrade lås som de hade knutit fast trådar i från sina kläder med förhoppningar om att bli friska.

Under senare delen av 1900-talet har traditionen spridits över världen i allt snabbare takt. I Sverige återfinns kärlekslåsen i bland annat i Stockholm, Göteborg, Umeå, Karlstad, Borås och Helsingborg. I Borås finns i dag en ”kärleksbro”, Parkspången, där många par har hängt upp lås i hopp om evig kärlek, för att sedan symboliskt slänga nyckeln i Viskan.

Främjande och vidareförande

Under 2010-talet har traditionen att sätta upp ett kärlekslås spridits snabbt över Europas städer. Seden traderas dock främst inom en och samma generation det vill säga framförallt bland unga och har till stor del spridits genom olika sociala medier. En ytterligare bidragande orsak till att seden kommit att få så stor spridning är det ökande resandet ut i världen. Även förekomsten av kärlekslås i olika filmer har bidragit till att öka företeelsens popularitet och nya kärlekslås-platser har etablerats.

Det görs inga specifika insatser för att underlätta överföring av traditionen som i huvudsak sprids genom litteratur, film och sociala medier. På platser som är hårt utsatta söker man istället av säkerhetsskäl begränsa utövandet.