Nordiska museet

Nordiska museet är expertmyndighet inom området ”Muntliga traditioner och uttryck, sociala sedvänjor, riter och högtider”.

Nordiska museet anordnar regelbundet programaktiviteter och visningar som omfattar förmedling av kunskap om immateriellt kulturarv. Exempel på detta kan vara olika typer av firande kring midsommar, jul och nyår, men även verksamheter som stickcafé eller ”skrivarstugor”. Museet publicerar böcker och artiklar som anknyter till ämnesområdet immateriellt kulturarv och dokumenterar kunskap och utövandet av det immateriella kulturarvet.

Om Nordiska museet

Nordiska museet är ett stiftelseägt kulturhistoriskt museum, som ligger på Lejonslätten på Djurgården i Stockholm. Det är Sveriges största kulturhistoriska museum. Det grundades 1873 av Artur Hazelius.

Nordiska museets samlingar består av cirka 1,5 miljoner föremål, 3,8 hyllkilometer böcker, 6 miljoner fotografier och omkring 5,5 hyllkilometer arkivhandlingar. Museets uppgift är att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete från 1500-talet fram till våra dagar. Det görs genom att på olika sätt vårda, utveckla och tillgängliggöra sina samlingar och att driva och stödja forskning på museets verksamhetsområde.

Nordiska museet är en stiftelse och verksamheten är till stor delen finansierad med statliga medel. Museet äger ett antal andra fastigheter och anläggningar i landet och driver ett förlag.

Kontakt

Postadress
Stiftelsen Nordiska museet, Box 27820, 115 93 Stockholm

Besöksadress
Djurgårdsvägen 6–16

Kontaktperson Levande kulturarv
Marie Steinrud
076-72 33 324
marie.steinrud@nordiskamuseet.se