Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.

Unesco har sitt högkvarter i Paris och kontor de olika medlemsländerna, så kallade nationalkommissioner. Sveriges nationalkommission heter Svenska Unescorådet och dess uppdrag är bland annat att bistå regeringen med råd och underlag i frågor gällande Unescos verksamhet, och att sprida kännedom om och väcka intresse i Sverige för Unescos verksamhet.

Rådet följer de verksamhetsområden som Unesco arbetar med; utbildning, vetenskap, samhällsförändring, kultur och kommunikation. Med jämna mellanrum fastställer regeringen mål och samarbetsformer för rådets arbete, som även delar Unescos övergripande mål att skapa förutsättningar för att driva en global, hållbar och rättvis utveckling.

Läs mer om Svenska Unescorådet

På Svenska Unescorådets webbplats kan du läsa mer om rådets uppdrag och verksamhet.