Isof (Institutet för språk och folkminnen)

Isof ansvarar för Sveriges konventionsarbete, och är expertmyndighet inom området ”Muntliga traditioner och uttryck, sociala sedvänjor, riter och högtider”.

Isof har i uppdrag från regeringen att samordna och utveckla Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

I arbetet ingår att skapa nationella nätverk och samverkansformer, sprida kunskap om konventionen, bygga upp kunskap om konventionen i ett internationellt sammanhang, skapa ett nordiskt samarbete och utvidga det svenska förteckningsarbetet.

Isof forskar och sprider kunskap om folkminnen och andra immateriella kulturarv och arbetar med att samla in, undersöka, förmedla och tillgängliggöra folkminnessamlingar vid Isofs arkiv.

Om Isof

Isof (Institutet för språk och folkminnen) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet som sorterar under Kulturdepartementet.

Myndigheten arbetar med:

  • det svenska språket samt dialekter, ortnamn och personnamn i Sverige
  • de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt svenskt teckenspråk
  • folklig kultur, vardagsliv och traditioner i Sverige.

Kontakt

Postadress
Institutet för språk och folkminnen, Box 135, 751 04 Uppsala

Kontaktpersoner Levande kulturarv
Maria Nyström,
Senior rådgivare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
070-188 66 59
maria.nystrom@isof.se

Matilda Bergqvist,
Samordnare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
070-181 67 12
matilda.bergqvist@isof.se