Jubileumsåret 2023

År 2023 firar Unescos konvention 20 år! Jubileet uppmärksammas med olika evenemang och aktiviteter i Sverige och världen.

År 2003 skapade Unesco konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Målet är att uppmärksamma och sprida kunskap om immateriella kulturarv världen över och därigenom trygga deras förutsättningar att leva vidare. 2023 fyller konventionen 20 år!

Under året kommer 20-årsjubileet att uppmärksammas genom olika former av evenemang och initiativ. Allt kommer förstås att annonseras här på levandekulturarv.se.

Och vi tar gärna emot fler förslag, så om du har idéer eller uppslag för hur Unescos konvention och det levande kulturarvet kan firas och uppmärksammas hör av dig till: levandekulturarv@isof.se !