Om Sveriges förteckning

Som medlemsstat har Sverige en nationell förteckning över immateriella kulturarv i landet.

Det ingår i Unescos riktlinjer att alla länder som undertecknat konventionen måste upprätta en eller flera förteckningar över olika immateriella kulturarv inom det egna landet. Syftet med förteckningarna är att synliggöra och öka kunskapen om immateriellt kulturarv och dess betydelse. Alla länder har också möjlighet att nominera kulturarv från de nationella listorna till Unescos internationella listor och register.

Isof, som samordnar arbetet med konventionen i Sverige, har det övergripande ansvaret för Sveriges förteckning. Många olika aktörer är med i arbetet när ett förslag ska tas upp. Alla som är intresserade kan lämna in förslag på kulturarv till förteckningen.

De kulturarv som kan komma med får inte strida mot mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling. Läs mer på sidan Kriterier för förteckningen.

Redskap för att förmedla kunskap

Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för att identifiera, beskriva och förmedla kunskap om olika delar av det immateriella kulturarvet. Den kan omfatta allmänt spridda traditioner och kunskaper, men också sådant som bara utövas av en liten grupp människor. Förhoppningen är att förteckningsarbetet i Sverige ska ge möjligheter till ny kunskap, mångfald och delaktighet.

Ett levande dokument

Förteckningen är ett levande dokument som ständigt uppdateras. Arbetet kan ses som en form av dokumentation av kulturarv i Sverige. Målet är att förteckningen ska bli en växande kunskapskälla om levande kulturarv i vår tid.