Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor är expertmyndighet inom området ”Traditionell hantverkskunskap”.

I noden Traditionell hantverkskunskap ingår bland andra Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, Sameslöjdstiftelsen, Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet, Arbetets museum, Örebro läns museum och Sörmlands museum.

Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerar seminarier, fördelar projektbidrag som kan användas till utforskande av eller förteckningsarbete kopplat till immateriellt kulturarv

Inom ramen för arbetet med konventionen utförs förteckningar, vilka samlas in och publiceras på den nationella förteckningen. Nämnden för hemslöjdsfrågor har medverkat till flera element inom området Hantverk, bland andra trasmattsvävning, tvåändsstickning, Vadstenaknyppling och stampning av vadmal.

Om Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Viktiga samarbetsparter för myndighetens arbete är landets regioner, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt fördela statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

Kontakt

Postadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

Besöksadress
Västgötagatan 5, Stockholm

Kontaktperson Levande kulturarv
Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se