Musikverket och Svenskt visarkiv

Musikverket och Svenskt visarkiv är expertmyndighet inom området ”Framträdanden (musik, dans och teater)”.

Svenskt visarkiv och Musikverket ansvarar för noden Framträdanden (musik, dans och teater) inom ramen för arbetet med konventionen om immateriellt kulturarv, och bistår Isof i granskningen av förslag och nomineringar.

Om Musikverket

Musikverket är ett centrum för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade. Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden.

I myndigheten ingår Svenskt visarkiv, som samlar in, bevarar, forskar om och publicerar material inom områdena folkliga och andra äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik samt svensk jazz. Visarkivets ämnesexperter svarar på frågor från personer och institutioner över hela landet. I Visarkivets webbkataloger går det att söka själv bland 100 000-tals visor och låtar ­– från 1500-talets visböcker till nutidens visor och schlagermelodier. I biblioteket kan besökare läsa, lyssna och titta på material samt kopiera texter och noter för eget bruk. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att tillgängliggöra mer material ur samlingarna på webben.

Kontakt

Postadress
Musikverket, Box 16326, 103 26 Stockholm

Besöksadress
Sibyllegatan 2, Stockholm

Kontaktperson Levande kulturarv
Sverker Hyltén-Cavallius
sverker.hylten-cavallius@musikverket.se