Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är expertmyndighet inom området ”Kunskap och sedvänjor rörande naturen samt kulturarv som hör samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer”.

Det immateriella kulturarvet ingår som en del i samtliga av myndighetens verksamheter och ansvarsområden.

Riksantikvarieämbetet:

  • är ansvarig för Kulturmiljölagen (Lagen om kulturmiljö med mera) som ger förutsättningar för det immateriella kulturarvet, till exempel skydd av ortnamn och kyrkliga kulturmiljöer. Myndigheten bistår även andra myndigheter, till exempel Lantmäteriverket i frågor och beslut om ortnamn.
  • har ansvar för olika bidrag som kan stödja arbetet med det immateriella kulturarvet, bland annat bidrag till kulturarvsarbete och ideella kulturarvsföreningar samt forskning och utveckling.
  • tar fram föreskrifter och handledningar och stödjer nätverk som bevarar och utvecklar traditionell vård av natur- och kulturarv, exempelvis bruket av traditionella markslag, byggnader och kulturföremål.
  • utvecklar och stödjer teknikutveckling för dokumentation och förmedling av kulturmiljö och kulturarv.

Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Myndighetens verksamhet ska syfta till att stärka arbetet för att nå målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Ansvaret omfattar landskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Myndigheten har cirka 250 anställda.

Kontakt

Postadress
Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby

Besöksadress
Storgatan 41, Stockholm

Kontaktperson Levande kulturarv
Maria Adolfsson

maria.adolfsson@raa.se