NGO:er

NGO:er är icke-statliga organisationer som är en formell del av det nationella och internationella konventionsarbetet. I Sverige finns tre ackrediterade NGO:er.

I arbetet med konventionen deltar många icke-statliga organisationer – NGO:er (förkortning för Non-Governmental Organizations). Det är icke-vinstdrivande organisationer som bedriver sin verksamhet oberoende av nationella regeringar och kan vara allt från stora internationella organisationer till små lokala nätverk och föreningar. NGO:er kan ansöka om att bli en formell del i av konventionsarbetet på både nationell och internationell nivå.

NGO:er är viktiga i det nationella arbetet med att uppmärksamma och identifiera immateriella kulturarv och som länkar till utövare i landet. För Sveriges del ingår NGO:erna till exempel i de fyra noder som ansvarar för olika delar av det immateriella kulturarvet.

NGO:er som internationella rådgivare

Även på internationell nivå är NGO:er engagerade i arbetet med konventionen. Den mellanstatliga kommittén har ett utvärderande organ kallat ”Evaluation body” och här ingår flera NGO:er. Medlemmarna bidrar med expertkunskap och ger råd till kommittén, framför allt när det gäller de kulturarv eller metodiska exempel som ska tas upp på de internationella listorna.

NGO:er som är intresserade av att delta i det internationella arbetet har möjlighet att skicka in en ansökan om att antas (ackrediteras) som rådgivare. Här kan du läsa mer om hur antagningen går till.

Sedan 2010 har över 200 NGO:er antagits. Antagna NGO:er samverkar med varandra i forumet ICHNGO Forum Länk till annan webbplats.. Sverige har för närvarande tre antagna NGO:er – Berättarnätverket Kronoberg. Ålakustens kulturarvsförening och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). Länk till annan webbplats.