Berättarnätet Kronoberg

Föreningen Berättarnätet Kronorberg arbetar för att traktens muntliga berättartraditioner ska leva vidare.

Exteriös museum.

Sagomuseet i Ljungby. Foto: Christoffer Rydström (CC BY-SA).

Berättarnätet Kronoberg grundades 1990 och verksamheten är koncentrerad till Kronobergs län i Småland. I det område som utgörs av kommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult – som av föreningen fått namnet Sagobygden – arbetar medlemmarna med att främja och föra vidare det immateriella kulturarv av muntligt berättande, sagor och sägner som lever i trakten sedan lång tid.

Berättarnätet Kronobergs verksamhet berör kulturarv inom flera olika områden: berättande och muntliga traditioner, framträdanden, hantverk, umgängesformer och natur och världsbilder. Föreningen vill medverka till att den muntliga berättartraditionen lever vidare, bland annat genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att lyfta fram människors egna berättelser.

Museum, aktiviteter och utbildning

I Sagobygden finns sägenplatser markerade i landskapet som besökare kan ta sig till för att upptäcka platser, sagor och sägner. Föreningen ordnar guidade turer och har skapat appar för vägvisning och aktiviteter. Sedan 1990 arrangeras varje år en musik- och berättarfestival med centrum i Ljungby och programpunkter runt om i bygden. I Ljungby finns också ett Sagomuseum där berättelser gestaltas. På museet, liksom på skolor, bibliotek och särskilda boenden i trakten, bedrivs ett omfattande pedagogiskt arbete, bland annat i form av sagostunder, berättarkvällar, rollspel och workshops.

Berättarnätet Kronoberg håller också kurser och utbildning i muntligt berättande, riktat framför allt till lärare men även andra intresserade. Att uppmuntra till berättande och sprida kunskap om värdet av berättande är en stor del i verksamheten. Föreningen arbetar med att levandegöra den äldre berättarskatten men också dokumentera nutida berättelser. Föreningen har startat ett vetenskapligt råd för att utveckla sin verksamhet.

Nationella och internationella samarbeten

Föreningen samarbetar bland annat med andra berättarnätverk, hembygdsföreningar, museum, skolor, folkhögskolor, universitet och kommunerna i Kronobergs län. Föreningen verkar både nationellt och internationellt för att lyfta fram värdet av den muntliga berättartraditionen.

Sagobygden finns med på Sveriges förteckning och antogs år 2014 som ackrediterad rådgivare i Unescos internationella arbete.

Sverige nominerade även Sagobygden till Unescos internationella register över Goda metodiska exempel. År 2018 togs Sagobygden upp på registret som ett gott exempel på hur immateriellt kulturarv kan föras vidare och hållas levande. I samband med nomineringen gjordes en film om föreningens verksamhet Länk till annan webbplats..