Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en ideell organisation som i över 110 år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet.

Foto: Annika Holmdahl/Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) består av ett 90-tal hemslöjdsföreningar på såväl läns- som lokalnivå. Totalt är över 13 000 personer medlemmar i någon av Hemslöjdens medlemsföreningar som finns över hela landet.

SHR arbetar gemensamt för att öka kunskapen och intresset för slöjd och hemslöjd. De verkar också för att standarden på slöjdutbildningar ska var vara hög och för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande. Genom att sprida information och kunskap bidrar riksförbundet till att hemslöjdens kulturarv, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.

Medlemsföreningarna Länk till annan webbplats. i riksförbundet anordnar kurser, slöjdträffar, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter över hela landet och lockar ungefär 100 000 deltagare på ett år.

Hemslöjdens expertroll som NGO

I juni 2024 blev Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund en ackrediterad NGO – non governmental organization – och har därmed en rådgivande roll inom Unesco och arbetet med det immateriella kulturarvet.

Hemslöjdens specifika expertområde innehåller tryggandet av slöjd- och hantverkskunskaper samt att öka den allmänna kunskapen om förbundets område. Arbetet sker såväl nationellt tillsammans med riksförbundets medlemsföreningar som internationellt i det globala arbetet med Unescos budskap kring gemenskap, fred och samhörighet.