Sagobygden – Berättarnätet Kronoberg

I Sagobygden, som innefattar Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner, berättas fortfarande om trollträd, trollens julafton, bortbytingar och spöken.

Geografiskt läge: Kronobergs län

Exteriör.

Sagomuseet i Ljungby. Foto: Sagomuseet.

Sägendiktningen sprids oftast från mun till mun genom möten mellan människor. Det sker från generation till generation, via föreningar, hembygdsföreningar, museer, genom skolan och via den digitala världen som har skapat nya arenor för berättande i tal och bild.

Barn som tittar på delar i utställning.

Foto: Sagomuseet.

Den geografiska spridningen av sägnerna i sig varierar, vissa finns över hela Sverige medan andra har en mer lokal eller regional utbredning, ofta kopplade till olika platser i landskapet. I Sagobygden, som innefattar Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner, lever det äldre sägenberättandet ännu kvar. Här berättas fortfarande om trollträd, trollens julafton, bortbytingar, spöken, riddare, jättar, näcken och mycket mer.

Den verksamhet som fått namnet Sagobygden drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Föreningen vill medverka till att den muntliga berättartraditionen lever vidare, bland annat genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att lyfta fram människors egna berättelser. Det gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Föreningen bedriver även forskning, utbildning och arkivering. Materialet från Kronobergs län är stort och går långt tillbaka i tiden, och utgör en betydelsefull samling av 1800-talsfolklore.

I Sagobygdens och Berättarnätet Kronobergs verksamhet pågår hela tiden överföring av kunskap, och man värnar om bygdens berättartradition. I Sagobygden har man markerat cirka 80 så kallade sägenplatser i landskapet, och ordnar sägenresor med guidning. Andra aktiviteter är geocaching och appar som visar vägen till sagor och sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och där ligger också ett Sagomuseum. Sagomuseets driver en pedagogisk verksamhet i skolor och på museet samt genom berättarföreställningar och ”uthyrning” av berättare. Berättarnätet Kronoberg har även utvecklat appar som fungerar till android, iphone och mobil webb.

Person som berättar inför en barngrupp.

Foto: Sagomuseet.

Sagobygden med på Unescos register

År 2018 togs Sagobygden upp på Unescos register över goda metoder (Register of Good Safeguarding Practices). Berättarnätet Kronoberg är också en av Sveriges två antagna NGO:er i arbetet med konventionen.

I samband med att Sagobygden nominerades till registret togs det fram en film om verksamheten: