Nominera till Unescos internationella listor

Nu är det möjligt att föreslå nomineringar till Unescos internationella listor och register. Nomineringsperioden pågår fram till och med den 31 mars 2023.

Mellan den 15 februari och 31 mars 2023 finns det möjlighet att lämna förslag till:

  • Registret över goda metodiska exempel: här finns program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera och/eller föra vidare kunskap, och som kan tjäna som förebilder för arbetet med konventionen.
  • Den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv: här finns kulturarv som ska visa på mångfalden av och öka kännedomen om det immateriella kulturarvets betydelse.

Skicka in förslag

Formulär

Gör så här

  • Läs igenom instruktionerna och informationen på den här sidan. Du kan även ta stöd av detta utdrag ur konventionstexten och de operativa direktiven i svensk översättning Pdf, 155.3 kB..
  • Ladda ner och fyll i Word-formuläret ovan. Besvara alla frågor så utförligt som möjligt (ofullständiga förslag kommer inte att behandlas).
  • Skicka in förslaget med e-post till levandekulturarv@isof.se senast den 31 mars 2023. Det går också att skicka förslaget per post till adressen: Levande traditioner, Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg.

Frågor och svar

Vem kan föreslå?

Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer. Förslag kan inte lämnas av företrädare för kommersiella intressen eller politiska organisationer.

Underlaget ska i möjligaste mån utformas i samverkan med utövarna. Den som lämnar förslag måste vara beredd på att lägga ner mycket tid och arbete på processen.

Hur ska nomineringar föreslås?

Nomineringar föreslås via ett formulär som publiceras här på levandetraditioner.se/nominera under nomineringsperioden.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

Nomineringarna granskas utifrån konventionens kriterier samt de rekommendationer som ges för införande på registret. Inlämnade förslag utvärderas på vetenskaplig grund av en expertkommitté. Alla inkomna förslag kommer att behandlas.

Särskild hänsyn tas bland annat till det civila samhällets betydelse för ett levande kulturarv med förankring och engagemang bland utövarna. Prioriterade områden är förslag som främjar hållbar utveckling och projekt som omfattar flera länder.

Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, och i linje med Sveriges hållning i Unescofrågor, kommer vi endast att kunna gå vidare med ett förslag.

Vad händer efter nomineringen?

Ett besked om bedömningen skickas senast under juni månad. Då fattas också beslut ifall det är möjligt att lämna in nomineringen till Unesco redan vid nästa nomineringstillfälle. Annars lämnas nomineringen normalt in till Unesco två år efter inkommet förslag.

En positiv bedömning leder till vidare arbete, där underlaget kvalitetssäkras i dialog med förslagsställarna.

I slutändan är det regeringen som på grundval av expertkommittén och Isofs bedömning, fattar beslut om vad som ska nomineras från Sverige. Möjligheten att lämna internationella nomineringsförslag är öppen en gång årligen.