Artikeln publicerades 15 september 2023

Nu kan du lämna ditt förslag till förteckningen

Nu öppnar Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv för nya förslag – skicka in senast 31 oktober!

Knäckebröd, snapsvisor och Hammarkullekarnevalen – allt detta är exempel på immateriella kulturarv i Sveriges nationella förteckning. Nu kan du vara med och bestämma vad som ska finnas med!

Immateriella kulturarv är sådant vi gör, alltså traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor. När du fikar eller spelar rollspel tar du del av det immateriella kulturarvet: Det kan alltså handla om högtider, muntligt berättande, hantverk, maträtter, musik, dans och umgängesformer.

Nu kan du vara med och skriva berättelsen om vårt kulturarv genom att lämna ett förslag till förteckningen. Det gör du genom att fylla i ett formulär här på webbplatsen, senast den 31 oktober 2023.

Vi som tar emot förslaget jobbar på den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Den nationella förteckningen är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Isof ansvarar för att samordna.

När ett kulturarv finns med på den svenska förteckningen finns även möjlighet att nominera det till Unescokonventionens internationella listor.

Kontakt

Matilda Bergqvist
Samordnare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
matilda.bergqvist@isof.se
070-181 67 12