Användarenkät 2023

Har du besökt levandekulturarv.se? Hjälp oss att utvärdera och vidareutveckla webbplatsen genom att svara på en kort användarundersökning.

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.