Artikeln publicerades 9 januari 2024

Bäckadräkten – en folkdräkt för alla

Bäckadräkten är Sveriges första könsneutrala folkdräkt. Tanken är att alla som vill kliva in i folkdräktens värld är välkomna i Bäckadräkten oavsett könsidentitet och geografisk tillhörighet.

Foto: Ellieganza/Elisabeth Jubelin

Bakom dräkten står artisten Fredy Clue och konstnären Ida Björs, tillsammans med en fokusgrupp av unga queer-personer från den svenska folkkulturen.

Folkdräktsprojektet syftar till ”att medvetandegöra och ge ett positivt perspektiv på de transformativa i vår värld” genom att främja en folkkultur bortom det binära. Projektet sammanför de manliga och kvinnliga idealen och normerna inom den svenska folkdräktstraditionen och vill skapa utrymme för det ickebinära i vår kultur.

Foto: Ellieganza/Elisabeth Jubelin

Att öppna upp för nya sätt att uttrycka sig på inom traditionen ger folkkulturen möjlighet att växa. Resultatet är en folkdräkt som förutom att föra den folkliga traditionen vidare även utmanar och utvecklar den. Projektets förhoppning är att få fler personer att känna sig inkluderade och finna tillhörighet i folkkulturen och i samhället i stort.

Bäckadräkten finns tillgänglig för beställning och som symönster. Alla som syr upp dräkten uppmuntras till att ge den sitt eget uttryck för att därigenom fullfölja folkdräktens vision som avspeglar sig i namnet:

En bäck rinner fritt, ingen är den andra lik och alla har sin egen ostoppbara väg framåt. Bäckadräkten bejakar denna livskraft inom oss. I denna kraft kan vi föras samman och bli större; en å, en flod, ett hav.”

Foto: Ellieganza/Elisabeth Jubelin