Artikeln publicerades 19 mars 2024

Unesco-konferens i Stockholm

Den 14–15 mars bjöd Svenska Unescorådet in till nationell konferens och flera representater inom immateriellt kulturarv var på plats.

Från Institutet för språk och folkminnen deltog Matilda Bergqvist och Maria Nyström, som arbetar med immateriellt kulturarv.

På konferensen möttes personer från olika delar av Sverige som arbetar med immateriellt kulturarv, världsarv, världsminnen, kreativa städer, Unescoföreningar och Unescoprofessurer. Dessa möten gav tillfälle att lära sig mer om varandras arbete och upptäcka samarbetsmöjligheter. Dessutom diskuterades viktiga frågor för framtiden.

När det gäller det immateriella kulturarvet så deltog bland annat Maria Nyström och Matilda Bergqvist från Institutet för språk och folkminnen, men även ett flertal personer från föreningar, organisationer, NGO:er och institutioner.

Konferensen arrangerades av Svenska Unescorådet Länk till annan webbplats., som har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.

Den svenska tryckfrihetsförordningen, som utsågs till världsminne år 2023, visades upp vid ett besök på Riksarkivet.