Artikeln publicerades 30 juni 2023

Tornedalens håvfiskekultur kan nomineras till Unescolista

Håvfisket är ett levande bruk som sedan flera hundra år tillbaka förenar och engagerar boende vid Torneälven på både svensk och finsk sida. Nu föreslår Institutet för språk och folkminnen (Isof) att Sverige och Finland tillsammans ska nominera håvfiskekulturen till en av Unescos internationella listor.

Morgonhåvare i Kukkolaforsen. Håvfisket i Tornedalens forsar sker traditionellt från brygga eller båt. Foto: Jaakko Heikkilä.

Sedan 2021 finns möjlighet för utövare i Sverige att komma med förslag på nomineringar till Unescos internationella listor inom konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. I samband med 2023 års utlysning inkom totalt sju förslag som har bedömts av en expertkommitté.

− Håvfiskekulturen har valts ut för att den går i linje med Sveriges prioriteringar inom konventionen. Det är ett kulturarv med stark förankring och engagemang hos utövarna och en tradition som delas av flera länder, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, ordförande i expertkommittén.

Baserat på kommitténs bedömning föreslår nu Isof till Kulturdepartementet att nomineringsprocessen av Tornedalens håvfiskekultur ska påbörjas under 2023. Nomineringen föreslås vara multinationell och delas av Sverige och Finland.

− Håvfisket skapar tillfällen för språklig och kulturell gemenskap över landsgränserna, då man förmedlar kunskap om fångstmetoder, tillverkning av redskap och tillredning av den fångade fisken. Inom håvfisketraditionen används också minoritetsspråket meänkieli, säger Maria Nyström på Isof som är senior rådgivare för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet.

Ansökan har förberetts under ett decennium och är väl förankrad bland utövare samt museer, föreningar och kommuner på var sida om gränsen. Finlands beslut att delta i nomineringsprocessen kommer att tas av Undervisnings- och kulturministeriet under hösten 2023. Nomineringen beräknas lämnas in till Unesco tidigast våren 2025, och beslut om inskrivning förväntas tas tidigast 2026.

Kontakt

Maria Nyström
Senior rådgivare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
maria.nystrom@isof.se
070-188 66 59