Artikeln publicerades 17 december 2020

Hållbarhet i fokus på Sveriges första kommittémöte

Den 14–19 december 2020 pågår ett internationellt kommittémöte om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sverige deltar för första gången som medlem i kommittén.

Det nu pågående 15:e kommittémötet för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet har samlat mer än 800 deltagare från 140 länder. Mötet hålls digitalt och leds från Jamaica med stöd av Unescos sekretariat i Paris.

Sverige representeras av den permanenta delegationen vid Unesco och Kulturdepartementet – men även av Isof sedan Sverige som första land i Norden valts in i Den mellanstatliga kommittén för konventionen. Mötet utgör starten på Sveriges deltagande som kommittémedlem, ett åtagande som innebär att Sverige nu tagit ett stort steg framåt i arbetet med konventionen.

Nordiska kulturarv på agendan

En av de frågor som behandlats på mötet rör nomineringen av bastutraditionen i Finland till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Först 2021 kommer det att fattas beslut om ett förslag där även Sverige deltar. Det rör sig om en speciell teknik inom båtbyggnad, nämligen klinkbyggnadstekniken. Nomineringen har arbetats fram gemensamt av flera nordiska ideella organisationer på initiativ av Forbundet Kysten i Norge med stöd av Föreningen Allmogebåtar i Sverige.

Långsiktig hållbarhet i fokus

Mötet innebär även ett stort steg framåt när det gäller att lyfta aktuella frågor om bland annat urbanisering, migration och långsiktig hållbarhet. Med det nya redskapet Dive into living heritage and sustainable development Länk till annan webbplats. beskrivs sambandet mellan immateriella kulturarv och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.