Islyktornas by – Vuollerim

I byn Vuollerim, i Jokkmokks kommun, har invånarna tagit upp ett gammalt bruk att göra islyktor. Vid tiden för Jokkmokks vintermarknad i februari lyses byn numera upp av hundratals sådana.

Närbild på tända islyktor i mörkret.

Foto: Karina Lindh.

Det var två kvinnor i byn som år 2004 kom på idén, som därefter har vuxit till en tradition med fler och fler islyktor för varje år. Invånarna gör lyktor till sina egna gårdar men går också samman för att smycka byn. Det görs lyktor i olika former och tävlingar har arrangerats. 2013 slog man världsrekord i ”största islykteinstallationen” i Vuollerim.

Byn som lyses upp av islyktor är ett inslag i vintermarknaden, men också en del i en strävan bland folket i trakten att skapa intresse för och utveckla sin bygd. I bygdens lokala verksamhetsplan står det bland annat att många ”känner stort ansvar för bygdens utveckling och fortlevnad och bidrar med ett stort mått av frivilligt arbete” och att ”i dag berikas bygden genom att samhället är på väg att bli multikulturellt med ett brett spektra av nationaliteter”.

Nancy Larsson är en av personerna bakom traditionen med islyktorna. På kommunens hemsida berättas att hon också varit engagerad i att forska om och lyfta fram Vuollerims lokalhistoria, bland annat inom hembygdsföreningens ram. Hon har samlat in gamla bruksföremål och fotografier som sedan ställts ut, och hon har dokumenterat och varit involverad i bevarandet av gamla byggnader. För detta arbete belönades Nancy år 2020 med kommunens kulturstipendium.

Tända islyktor på gård.

Foto: Karina Lindh.

Ljuslyktor.

Foto: Karina Lindh.