Artikeln publicerades 6 december 2023

Utlysning – Bidrag till arbete med kulturmiljöer

Ideella organisationer som främjar och arbetar med kulturmiljöer kan ansöka om bidrag genom Riksantikvarieämbetet senast den 7 januari.

Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Bidraget är ett organisationsbidrag, vilket betyder att det får användas till löpande verksamhet som kostnader för kansli, administration och anställda.

Det finns flera krav för att få söka bidraget. Till exempel måste ansökande organisation ägna sig åt verksamhet som anses vara av nationellt intresse och den måste vara öppen för alla människor.

Här finns ansökningsformulär och mer information Länk till annan webbplats. om vilka organisationer som kan söka bidraget – Riksantikvarieämbetets hemsida.