Artikeln publicerades 28 augusti 2023

Vet du någon som borde uppmärksammas för sitt kulturarvsarbete? Passa på att nominera personen till Riksantikvarieämbetets medalj

Två medaljer av silver i en ask

Varje år delar Riksantikvarieämbetet ut medalj till personer som utfört viktigt kulturarvsarbete utöver det vanliga. Fram till den 31 augusti kan du nominera en eller flera personer som du tycker borde prisas.

Det går att nominera en eller flera personer, och nomineringen kan göras av både enskilda personer och myndigheter.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut en gång om året av riksarkivarien, till en eller flera personer som utfört betydande insatser inom kulturarvsarbete, till den grad att det bör uppmärksammas nationellt.

Nomineringen är öppen mellan maj och augusti.

För att läsa mer om kriterierna och nominera en person till medaljen, gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida:

https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/fortjanstmedalj/nominera-till-riksantikvarieambetets-fortjanstmedalj/ Länk till annan webbplats.