Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Delta i berättelsen om vårt kulturarv – lämna ditt förslag till Sveriges förteckning

Luciatåg, knäckebröd och Hammarkullenfestivalen – alla är exempel på immateriella kulturarv i Sverige. Vad mer borde finnas med på listan? Det kan du påverka genom att skriva ett förslag!

Dräkter, musik och dans från olika delar av världen möts och samspelar på Hammarkullekarnevalen. Foto: Mats Sjölin.

Vad är ett immateriellt kulturarv? En enkel beskrivning är att det kan vara traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor. Det kan alltså vara högtider, muntligt berättande, hantverk, traditionella maträtter, musik, dans och umgängesformer.

Mellan den 15 september och den 31 oktober 2023 kan du lämna förslag till Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Förslagen lämnas in via ett formulär på levandekulturarv.se.

Förteckningen innehåller i nuläget över 70 exempel på levande kulturarv, med levande avses att det är traditioner eller uttryck som utövas och delas av människor idag. Det är alltså en lista som växer med tiden och med hjälp av nya förslag som lämnas in.

Syftet med den nationella förteckningen är att lyfta fram vårt gemensamma kulturarv och visa hur det är något vi skapar tillsammans. Den är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Institutet för språk och folkminnen (Isof) ansvarar för att samordna.