Artikeln publicerades 26 april 2023

Expertmöte om goda metoder i Stockholm

Foto: Sagomuseet.

Goda metodiska exempel och utbyte av kunskap och erfarenheter stod på agendan för UNESCO:s internationella expertmöte i Stockholm den 19 – 21 april.

Mötet är en del av en större översyn av artikel 18 inom konventionen, som handlar om hur goda exempel och erfarenheter av tryggande och vidareförande av immateriellt kulturarv kan delas.

Resultaten från mötet kommer att ligga till grund för den mellanstatliga arbetsgrupp som träffas i Paris i juli i år. Förhoppningen är att göra registret över goda metodiska exempel mer synligt och tillgängligt, och att hitta fler konkreta sätt för alla utövare av immateriella kulturarv att utbyta kunskap och erfarenheter.

konventionens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om mötet och översynen av artikel 18.