Sagostunder med dragqueens – Drag Queen Story Hour Sverige

Drag Story Hour, eller Drag Queen Story Hour (DQSH), är en icke vinstdrivande organisation som startade 2015 i San Francisco. Initiativtagaren heter Michelle Tea och idén är att dragartister kommer till bibliotek, skolor, kulturhus och liknande platser för att hålla sagostunder för barn. I dag har rörelsen spridit sig över hela världen.

Porträtt i bibliotek.

Foto : Adnan Edrees.

Målet är dels att uppmuntra läsning och förmedla sagor och berättelser, dels att som dragartister kunna visa barnen att det finns många olika personliga uttryck och olika sätt att definiera sig, och på så vis sprida kunskap om mångfald och HBTQI.

I Sverige drivs initiativet DSQH Sweden av två dragqueens i Malmö, men det finns fler dragartister i landet som är engagerade i sagostunder för barn. Flera av dem jobbar inom pedagogiska yrken vid sidan av dragartisteriet, eller är skådespelare.

Lady Busty och Miss Shameless i Malmö berättar i en intervju om hur de vid sagostunderna kan ta upp frågor som inte kommer upp i andra sammanhang, prata om könsroller, utanförskap och allas lika värde. ”Förr sa man dragkings och dragqueens, i dag kan alla vara drag, oavsett hur man definierar sig”. Böckerna på Drag Queen Story Hour Sverige handlar ofta om vänskap, kärlek och acceptans. Berättelserna kan vara normkreativa, men inte alltid.