Artikeln publicerades 17 november 2023

Forum om att skapa kulturarv tillsammans

Den 16 november arrangerades Forum kulturarv på Världskulturmuseet i Göteborg, en mötesplats för forskare, studenter och personer som arbetar med kulturarv. Där berättades om fyra spännande projekt om kulturarv och samskapande.

Foto på Hanna Willdal och Matilda Bergqvist från Isof, stående vid Isofs utställningsbord.

Hanna Willdal, arkivassistent, och Matilda Bergqvist, samordnare, berättade om Isofs verksamhet på Forum Kulturarv i Göteborg.

Dagen arrangerades av Kulturarvsakademin, som är en plattform för kultursamverkan mellan olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Isof, som samordnar Sveriges arbete med levande kulturarv, var också där.

Det bjöds bland annat på fyra föreläsningar på årets tema kulturarv och samskapande – hur kan vi arbeta tillsammans för en hållbar framtid med kulturarvet i fokus?

Sam Message från artistduon Status Queer berättade om duons workshops för att LGBTQ+ personer ska våga ta plats och känna sig välkomna på kulturarvsinstitutioner, exempelvis Göteborgs konstmuseum. Genom lek, möten och ett utforskande förhållningssätt till utställningsmiljön bjuds deltagare in att ta plats och skriva egna queera och alternativa berättelser om konstverk på museet.

Forskaren Theano Mousssouri berättade om ett projekt där botaniska trädgårdar runt om i Europa jobbat tillsammans med marginaliserade grupper för att utbyta kunskap och minnen om mat, odling och matkultur.

Fredrik Skott och Hanna Willdal från Isof i Göteborg berättade om den digitala arkivtjänsten Folke, som innehåller mängder av nedskrivna intervjuer om vardagsliv, folktro och dialekter. Mycket av materialet består av inscannade, handskrivna kort, och därför har Isof bett frivilliga om hjälp med att skriva av dem, så att de kan göras tillgängliga för fler människor.

Slutligen berättade Christine Caux Gustafsson och Åsa Palmaer Skoglund från Mölndals stadsmuseum om hur de samarbetar med olika hembygdsföreningar för att bevara och göra lokalhistoriska levnadsöden, berättelser och material tillgängliga för fler människor.

Här hittar du projekten

Folke Länk till annan webbplats. - en digital arkivtjänst för dialekter och folkminnen.

Status Queer Länk till annan webbplats. – en göteborgsbaserad artistduo.

Theano Moussouri Länk till annan webbplats. – forskare som gästar Kulturarvsakademin i Göteborg.

Mölndals stadsmuseum Länk till annan webbplats. – Om museets historia och arbete.