Artikeln publicerades 1 november 2023

Nu skapas nytt museum om dövas historia och kulturarv

Museet, med namnet Dövas Kulturarvscentrum, inrättas i Leksand. Där ska besökare få ta del av historiska föremål, men också det immateriella kulturarv och de livsberättelser som finns inom dövsamhället.

Ett rum som innehåller historiska skolföremål som skolbänkar och kulramar.

Många föremål om dövas historia finns utspridda på platser i Sverige, men de ska samlas på det nya museet. Foto: Föreningen Pär Aron Borgs vänner

Projektet inleddes av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för tre år sedan. Då fick förbundet 600 000 kronor i bidrag av Riksantikvarieämbetet för att göra intervjuer och efterforskningar om dövas historia och kultur, som en förstudie till ett framtida museum.

Nu står det klart att Sveriges Dövas Riksförbund tilldelas 10,7 miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden, som ska gå till att inrätta museet Dövas Kulturarvscentrum vid Västanviks folkhögskola i Leksand.

”Ett dövmuseum betyder så mycket för alla inblandade. Jag tycker att det är viktigt att också synliggöra de ideella krafter som länge kämpat för att samla dövhistoriska föremål till en gemensam plats. Ett exempel är föreningen Pär Aron Borgs vänner, som är en av projektets samarbetsparter. Tillsammans ska vi två med Västanviks folkhögskola rädda, bevara och utveckla dövas kulturarv i Sverige,” säger Julia Kankkonen, generalsekreterare på SDR.

Ett foto taget ovanifrån visar en samling hus som är Västanviks folkhögskola . Skolan ligger omgiven av skog och nära en älv.

Det nya museet ska inrättas på Västanviks folkhögskola i Leksand. Foto: Västanviks Folkhögskola

Julia Kankkonen berättar att projektet kommer att samla dövhistoriska objekt och föremål som idag är utspridda över hela landet i bland annat föreningar, skolor och privata hem. Museet kommer även att erbjuda guidade turer på teckenspråk och visa möbler, tavlor, kläder från dövskolor och yrkesskolor till böcker och annan litteratur om och av döva.

”Vi kommer också att tillgängliggöra fotografier och spännande videomaterial där döva själva delar med sig sina berättelser. Besökare får även uppleva hur det har varit/är att vara döv och jag lovar att besökarna får en unik upplevelse” säger Julia Kankkonen.

Så kommer museet kommer att bli Länk till annan webbplats. – läs mer på Sveriges Dövas Riksförbunds hemsida.