Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Finnes: Pengar till nytänkande slöjd- eller hantverksprojekt

Nu och fram till den 31 oktober kan du söka mellan 50 000 och 300 000 kronor i projektbidrag genom Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bidraget riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Pengar kan sökas både till förstudier och större utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande, till exempel för att pröva nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk.

Ansökningsperioden är öppen mellan den 2 till den 31 oktober kl 14.00 2023. Besked om ansökan kommer i januari 2024. Projektet ska genomföras och redovisas under år 2024.

För de som har frågor om ansökan hålls en digital informationsträff den 19 oktober kl 11.00, anmälan krävs för att delta.

Du kan ansöka och ta reda på mer om projektbidraget på Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsida. Länk till annan webbplats.