Artikeln publicerades 6 juli 2023

Sverige deltar i internationellt möte om goda metoder i Paris

Ett viktigt steg har tagits för att ge bättre förutsättningar för utövare av levande kulturarv att dela erfarenheter och goda metoder.

Flaggor från UNESCO:s medlemsstater på högkvarteret i Paris

Flaggor från UNESCO:s medlemsstater på högkvarteret i Paris

Konventionens statsparter träffades den 4 – 5 juli på UNESCO:s högkvarter i Paris för att slå fast rekommendationerna för hur utövare och civilsamhälle kan få fler möjligheter att utbyta erfarenheter och hur Registret över goda metodiska exempel kan bli mer synligt.

Mötet är en del av en större översyn av artikel 18 inom konventionen, som handlar om hur goda exempel och erfarenheter av tryggande och vidareförande av immateriellt kulturarv kan delas.

Rekommendationerna från mötet innehåller bland annat förslag på att göra ansökningsprocessen till registret enklare och att skapa en digital plattform för att utbyta erfarenheter och samarbeta med utövare av immateriella kulturarv världen över.

Översynen av artikel 18 är ett prioriterat område i Sveriges arbete med konventionen och man har även bekostat delar av den. Ordförande för mötet var Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen (Isof). Från Sverige deltog även representanter från Isof, Kulturdepartementet och Svenska Unescorådet.

På kommittémötet i december i år kommer man diskutera konkreta idéer för hur de här rekommendationerna kan genomföras.