Artikeln publicerades 7 november 2022

Ukrainsk borsjtj på lista över hotade kulturarv

Den 1 juli 2022 skrevs ”Culture of Ukrainian borscht cooking” in på Unescos internationella lista över immateriellt kulturarv i behov av omedelbart tryggande. Beslutet togs av en enig mellanstatlig kommitté.

Tallrik med soppa.

Foto: Kelly Sue DeConnick (CC BY-SA).

I samband med den pågående väpnade konflikten begärde Ukraina den 21 april 2022 att nomineringen av ”Culture of Ukrainian borscht cooking” skulle behandlas som ett extremt brådskande fall med hänvisning till artikel 17.3 i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Den expertgrupp som har granskat nomineringen menar att de traditioner som hör samman med lagandet av soppan förenar folket i Ukraina, oavsett ålder, kön eller bakgrund.

Utifrån expertgruppens bedömning beslutade Unescokonventionens mellanstatliga kommitté den 1 juli 2022 att traditionen skulle antas till Unescos internationella lista över immateriellt kulturarv i behov av omedelbart tryggande.

En traditionell maträtt

Borsjtj är en traditionell maträtt, en soppa som främst tillagas med buljong och rödbetor. Det finns otaliga recept och versioner över hela Ukraina och i flera östeuropeiska länder. I nomineringen framhålls att kriget hotar traditionens livskraft i Ukraina eftersom människor nu inte kan laga borsjtj, odla de lokala grönsaker som ingår eller träffas för gemensamma måltider och fester.

Unescos generalförsamling möts i Paris

Den 5–7 juli deltar Isof i Unescos generalförsamling för det internationella arbetet med immateriellt kulturarv. Mötet äger rum i Paris och samlar alla världens länder som arbetar med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. På mötet representeras Sverige av Isof, Sveriges permanenta delegation vid Unesco och OECD. Isofs generaldirektör Martin Sundin deltar på plats i Paris.

Fakta: Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och ratificerades av Sverige 2011. Den syftar till att trygga och öka kunskapen om uttryck, kunskaper, färdigheter och traditioner världen över. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.

Det internationella Unescoarbetet organiseras i två olika beslutande organ: generalförsamlingen (General Assembly) och den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee).

Generalförsamlingen är konventionens högsta beslutande organ och alla konventionsstater ingår i den. Generalförsamlingens uppdrag är att ta fram strategiska riktlinjer för konventionsarbetet.

Den mellanstatliga kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå. Det innebär bland annat att bestämma över gemensamma satsningar och vilka traditioner som förs upp på de internationella listorna och registret. Kommittén består av 24 stater, som väljs av generalförsamlingen. Under år 2020–2024 ingår Sverige i kommittén.