10 oktober 2023 OBS! Evenemangsdatumet har redan passerat!

Levande kulturarv – att arbeta gemensamt med tradition och konvention

Välkommen till en heldagskonferens den 10 oktober för och om alla som engagerar sig i det immateriella kulturarvet!

När: 10 oktober 2023, kl. 9–17

Var: Världskulturmuseet i Göteborg.

Kostnad: 400 kronor.

Betalning: Fyll i och skicka in anmälningsformuläret nedan och betala in anmälningsavgiften på Institutet för språk och folkminnens konto: bg 809-7867. Märk inbetalningen med ”Levande kulturarv” plus deltagarens namn.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret längre ned på denna sida senast den 29 september 2023. (OBS! Anmälan är nu stängd.)

Logotyp Levande kulturarv konferens

UNESCO:s konvention för tryggandet av det immateriella kulturarvet fyller 20 år 2023. Det vill vi uppmärksamma genom en konferens om hur vi håller det immateriella kulturarvet levande!

Idag och i framtiden möter det immateriella kulturarvet nya utmaningar i form av bland annat klimatförändringar och konflikter. Samtidigt finns nya möjligheter att mötas och utbyta erfarenheter om det immateriella kulturarvet betydelse. Utövarna är viktiga i konventionsarbetet både i Sverige och i världen, och det är deras - och era - erfarenheter som gör att konventionen kan utvecklas.

Konferensen kommer att samla representanter för föreningar, kulturinstitutioner och akademin. Dagen kommer ge möjligheter till samtal och möten om hur det immateriella kulturarvet kan tryggas och utvecklas.

Konferensen äger rum den 10 oktober 2023 på Världskulturmuseet i Göteborg. Den arrangeras av Isof (Institutet för språk och folkminnen) som ansvarar för UNESCO:s konvention för tryggandet av det immateriella kulturarvet i Sverige i samarbete med Världskulturmuseet.

Vi hoppas på att träffa många av er i Göteborg i höst, och tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller förslag inför konferensen!

Program

 • 8.30–9.00 Registrering
 • 9.00–9.20 Välkomstord och introduktion till konventionen, Fredrik Skott, docent i nordisk folkloristik och avdelningschef, Institutet för språk och folkminnen Göteborg och Maria Nyström, senior rådgivare, Institutet för språk och folkminnen.
 • 9.20–10.15 Panelsamtal – erfarenheter av listning, före, efter och under. Tine Winther, Fredrik Leijonhufvud, Esbjörn Hogmark och Håkan Tunon. Moderator: Karin Stenson, Svenska Unescorådet.

Vad innebär det egentligen att ett immateriellt kulturarv blir inskrivet på en lista eller register? Hur bidrar listorna till att trygga och stärka utövandet av immateriella kulturarv? I det här panelsamtalet medverkar representanter för de fyra kulturarv som är inskrivna på eller nominerade till konventionens internationella listor och register för att diskutera vad en listning innebär i praktiken.

 • 10.15–10.45 FIKA
 • 10.45–11.15 Flamencoframträdande med Josefine Chiacchiero & Jonathan Bondesson, CID, International Dance Council.

Josefine Chiacchiero berättar om International Dance Councils arbete med immateriellt kulturarv och bjuder på ett flamencoframträdande tillsammans med gitarristen Jonathan Bondesson.

 • 11.15–12.00 Matti Hakamäki, direktör för Folkmusikinstitutet i Kaustinen & ledamot i ICH NGO Forums styrelse: The NGO Forum and the 2003 Convention – What is the role of the accredited NGO:s?

ICH NGO Forum är samlingsplatsen för de ackrediterade NGO:erna till konventionen. Men vad innebär en ackreditering och hur arbetar ICH NGO Forum med immateriellt kulturarv? Programpunkten är på engelska.

 • 12.00–13.00 LUNCH

Under lunchen finns möjligheten att följa med på en kort visning av museets aktuella utställningar.

 • 13.00–13.30 Helena Hansson, fil. dr., forskare och lärare vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet: En korg är mer än en korg- Reflektioner kring ett samverkansprojekt med bas i Kenya

I föredraget reflekterar Helena över de immateriella värden som är inbäddade i en samverkansprocess där, en korg tillverkad av det invasiva materialet vattenhyacint är utgångspunkten. Föredraget görs inom ramen för Strategisk Slöjd, Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

 • 13.30–14.00 Maria Dahlström, intendent, Världskulturmuseerna: Arbetet med hotat kulturarv

Den illegala handeln med kulturföremål förstör vår möjlighet att lära oss om det förflutna och tar ifrån oss vårt gemensamma kulturarv. Världskulturmuseerna är en av flera kulturarvsinstitutioner i Sverige som arbetar för att motverka illegal handel med och förstörelse av kulturföremål. Vad har den illegala handeln för konsekvenser för det immateriella kulturarvet och dess utövare? Hur arbetar Världskulturmuseet med återförsel av kulturföremål till utövarna?

 • 14.00–14.20 Framträdande med nyckelharpa, Magnus Holmström, Eric Sahlström Institutet
 • 14.30–15.00 FIKA
 • 15.00–15.30 Gunnar Almevik, professor i Kulturvård, Göteborgs universitet: Hanverkslaboratoriet och hantverkaren som forskare

Under de senaste decennierna har förståelsen för hantverk vidgats till nya sammanhang, inte minst genom att hantverkskunskap blivit ett universitetsämne som studeras genom att praktiseras. Gunnar Almevik tar avstamp i sina erfarenheter vid Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet för att prata om hur hantverkarens karriärvägar och möjliga roller har förändrats över tid. Vad innebär det att forska i hantverk? Kan traditionella hantverk bidra till arbetet med ett hållbart samhälle?

 • 15.30–16.00 Charlotte Hyltén-Cavallius, docent i minoritetsstudier och forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen: Nationella minoriteter, revitalisering, immateriella kulturarv och civilsamhällets roll

Våra språk är intimt förbundna med immateriella kulturarv. Vissa kulturarv har till och med språk som en absolut förutsättning, till exempel muntliga traditioner som berättande. Charlotte Hyltén-Cavallius talar om den oupplösliga relationen mellan språk och immateriella kulturarv och visar sin film Språkbevararen. Filmen skildrar en ovärderlig dokumentationsinsats av såväl språk som berättande som Johan Dimitri Taikon och etnologen Carl-Herman Tillhagen utförde under 1940-talet; ett gott exempel på samverkan mellan civilsamhälle, kulturarvsinstitutioner och akademi.

 

 • 16.00–16.30 Martin Sundin, generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen: Avslutande reflektioner

Anmälan

I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Sista dag för anmälan är den 29 september 2023.