Artikeln publicerades 31 maj 2024

Lyssna på jojk från 100 år sedan

Nu finns över 300 inspelningar av jojkar från 1900-talets början publicerade.

Karl Tirén i sin yrkesuniform (foto från Isofs arkiv, DAUM 3671:4).

Karl Tirén (1869−1955) var en järnvägstjänsteman som åren 1909 till 1916 spelade in över 300 jojkar och nedtecknade mer än 550 jojkar. Materialet finns bevarat hos Musikverket/Svenskt visarkiv och delvis hos Institutet för språk och folkminnen.

I samverkan med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum har inspelningarna nu publicerats och finns att lyssna på. Läs mer om Karl Tiréns dokumentation av jojk Länk till annan webbplats. och hitta länk för att lyssna på jojkarna på Isof.se

Lär dig mer om folklig sång och musik

Visste du att Institutet för språk och folkminnen har en kunskapsbank om folkvisor, jojk, kulning, spelmanslåtar och annan folklig sång och musik?
Tryck för att utforska kunskapsbanken. Länk till annan webbplats.