Artikeln publicerades 30 maj 2024

Nu skrivs 13 nya kulturarv in på Sveriges förteckning

Kallbadskulturen, annandagsbandy och schablonmåleri är några av tillskotten på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. De skrivs in efter att ha lämnats som förslag till Institutet för språk och folkminnen.

Sverige är ett av drygt 180 länder som har antagit Unescos konvention om tryggandet av världens immateriella kulturarv. Av detta följer bland annat att Sverige ska upprätta en nationell förteckning över sådana kulturarv. Den 30 maj utökas Sveriges förteckning med 13 nya kulturarv – här ingår allt från mattraditioner, hantverk, umgängesformer till musik och dans.

Förteckningen, som nu rymmer 82 kulturarv, sköts av myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).

”Vi arbetar för att lyfta fram alla slags levande kulturarv som finns i Sverige. Nu firar vi att förteckningen växer och att bilden av immateriell kultur breddas”, säger Martin Sundin, generaldirektör på Isof.

De nya kulturarven skrivs in efter att ha lämnats som förslag från allmänheten och bearbetats av Isof. Under en viss period varje år kan alla som vill lämna förslag till förteckningen genom ett formulär på levandekulturarv.se. Nästa period är den 15 september till den 31 oktober 2024.

”Några av hantverken som skrivs in rymmer en sådan bredd av lokala och regionala tekniker att vi har valt att lyfta fram dessa i egna avsnitt. Här är det möjligt att föreslå tillägg av fler tekniker när förteckningen öppnar igen i september”, säger Matilda Bergqvist, samordnare på Isof.

Utforska hela förteckningen här.

De nya kulturarven som skrivs in 2024:

Lista över de nya kulturarven på förteckingen:

Fotocred bildspel
Annandagsbandy: Roman Mitrofanov
Kallbadskulturen: Pontus Wikström
Polska – musik och dans: Per-Ulf Allmo
Gum- eller grynostkokning: Marika Kaspergård
Hälsinglands schablonmålning: Pelle Nyberg
Flamskvävning: Kalle Forss
Spånfågeltäljning: Sandra Stigert
Tagelspinnande: Bettina Wingolf
Ryaknytande: Carmen-Rico Blomstrand
Binge: Mymmel Blomberg
Delsbosöm: Sandra Zachris Tors
Knyppling: Annhelén Olsson (skånsk), Länsmuseet Gävleborg (Delsbo)
Korgar och korgtraditioner: Linnea Rundgren