Artikeln publicerades 17 maj 2024

Möte om att trygga klinkbåtar i Sverige

Den 15 maj diskuterades hur Sverige ska trygga en levande användning och tillverkning av klinkbåtar vid ett möte i Stockholm.

Håkan Söderkvist, lärare i båtbyggeri, berättar om utbildningen på Skeppsholmens folkhögskola.

För tre år sedan skrevs nordiska klinkbåtstraditioner in på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, efter att han nominerats av Sverige tillsammans med Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Åland.

Vad händer nu och hur ska Sverige arbeta för att trygga klinkbåtstraditioner framöver?

Det var frågan för onsdagens nationella möte om klinkbåtstraditioner som ägde rum på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm.

Mötet inkluderade en rundvisning av båt- och skeppsbyggarkursens verksamhet på Skeppsholmens folkhögskola.

På mötet deltog aktörer inom klinkbåtstraditionerna i Sverige, till exempel utbildare inom båtbygge, forskare, föreningsaktiva samt representanter från olika myndigheter. Däribland Institutet för språk och folkminnen, som samordnar Sveriges arbete med konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Deltagarna fick även en rundvisning på Skeppsholmens folkhögskola, där hantverket bakom klinkbåtsbyggandet förs vidare genom en två-årig båt- och skeppsbyggarkurs.

Under mötet diskuterades viktiga områden för tryggandet av klinkbåtstraditioner, både på lång och kort sikt, samt de olika aktörernas roller och ansvar. Diskussionerna ska lägga grunden för en nationell tryggandeplan för klinkbåtstraditionen i Sverige.

Deltagande parter

Representanter från utbildningsområdet:
Skeppsholmens folkhögskola

Representanter från civilsamhället:
Föreningen Allmogebåtar

Representanter från myndigheter:
Institutet för språk och folkminnen
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Kulturdepartementet
Svenska Unescorådet
Statens maritima och transporthistoriska museer
Nordiska museet
Länsstyrelsen Dalarna

Vill din förening eller verksamhet veta mer eller delta vid en ny träff eller ett nytt möte? Kontakta levandekulturarv@isof.se