Artikeln publicerades 7 maj 2024

Efterlysning: Berätta hur flaggor används till fest och högtider

Nu kan du hjälpa Institutet för språk och Folkminnen att ta reda hur flaggor används i Sverige i dag.

Brukar du dekorera med flaggor eller en flaggas färger i samband med fester, till exempel födelsedagsfirande, studentfester och dylikt? Då kan du hjälpa Institutet för språk och folkminnen i forskningen om vår samtid, genom att svara på frågelistan om bruket av flaggor Länk till annan webbplats..

Sveriges flagga används i många olika sammanhang. Det finns ett officiellt regelverk för hur flaggan ska eller får användas, men användningen styrs också av seder och bruk.

Det är inte bara på Nationaldagen den 6 juni (tidigare Svenska flaggans dag) som vi stöter på Sveriges flagga och andra flaggor. Som exempel kan nämnas att i samband med segrar inom sporten sveps ofta vinnaren i en nationsflagga och på förlossningskliniker bjuds de nyblivna föräldrarna en bricka med dryck, smörgås och en liten bordsflagga.

Isof – Institutet för språk och folkminnen

Isof ansvarar för Sveriges arbete med konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, och är expertmyndighet inom området ”Muntliga traditioner och uttryck, sociala sedvänjor, riter och högtider”.

Isof forskar och sprider kunskap om folkminnen och andra immateriella kulturarv och arbetar med att samla in, undersöka, förmedla och tillgängliggöra folkminnessamlingar vid Isofs arkiv. Till exempel genom att skicka ut frågelistor om människors liv, traditioner och vanor.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om frågelistorna – på isof.se.

Mer om Isof Länk till annan webbplats. och myndighetens uppdrag – på Isof.se.