Artikeln publicerades 28 mars 2023

Kampanj för levande kulturarv på Wikipedia

För att uppmärksamma det levande kulturarvet och fira 20 års-jubileet för UNESCO:s konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet har kampanjen Wiki Loves Living Heritage lanserats!

Wiki Loves Living Heritage är ett deltagar- och gemenskapsbaserat initiativ med syftet att inspirera kulturarvsarbetare, Wikimedia-volontärer och kulturinstitutioner runt om i världen att dokumentera och fira sina levande kulturarv. Tanken med initiativet är att kombinera åtgärder som bidrar till att öka medvetenheten om och dokumentera aktiviteter för att trygga det immateriella kulturarvet över hela världen.

Aktiviteterna kommer att äga rum under hela året och omfattar:

  • Dokumentation av levande kulturarv genom fotografier, filmer och texter som tillgängliggörs på över 300 språk av volontärer runt om i världen på Wikipedia-plattformen. Foto- och filmtävlingar kommer att anordnas, med målet att bygga upp ett digitalt arkiv med medieresurser om levande kulturarv.
  • Lokala och tematiska aktiviteter organiseras i anslutning till fester, evenemang eller projekt som nätverkets medlemmar är delaktiga i.
  • Online-kampanjer med tematiskt och regionalt fokus som stöttas av Wiki Loves Living Heritage.

Genom kampanjen kan alla som är intresserade lära sig att dela material i Wikimedia-projekt. Eftersom materialet skapas både av enskilda och i samverkan med kulturarvsgrupper bidrar Wiki Loves Living Heritage till att främja allas tillgång till kulturarv.

Wiki Loves Living Heritage kommer bland annat att innehålla levande kulturarv som finns upptagna på Unescos listor över immateriella kulturarv och registret över goda metodiska exempel och på nationella förteckningar, och mycket mer.

Wiki Loves Living Heritage är en del av firandet av konventionens 20-års jubileum och är kopplat till Unescos internationella decennium för nationella minoritetsspråk. Det är även en del av de europeiska kulturarvsdagarna som i år har temat levande kulturarv.